De Grote Brander – Transitie van Panden / Rob te Wierik

Dit is de Grote Brander in Okkenbroek. Deze plek heeft, net als IJssellandschap, een geschiedenis stammend uit de middeleeuwen. De oorspronkelijke boerderij stond er al in de 14e eeuw. Deze is in 1675 afgebrand, waarna  een nieuwe boerderij is gebouwd. De huidige boerderij bevat nog onderdelen die dateren van de herbouw na de brand.
Tot eind jaren negentig van de vorige eeuw was dit een gemengd bedrijf.  Er was echter geen opvolging, zodat de boerderij leeg kwam. Het land werd vervolgens verpacht buren – pachters in de omgeving.
Op het moment van leegstand  ging Rob aan de slag.  Rob  is projectleider bij IJssellandschap en één van zijn taken is het begeleiden van de transitie van de invulling van gebouwen, onder andere boerderijen waar niet  anger geboerd wordt, zoals de Grote Brander. Hierbij creëert hij graag een nieuwe functie met maatschappelijk belang. Rob: “ik wil een bijdrage leveren aan het mooier maken van de omgeving, zodat  mensen ervan kunnen genieten. Zelf geniet ik ook van het werk. Ik hou van geschiedenis en vind het fantastisch om te beseffen dat ik zelf ook deel uit maakt van de 750 jarige geschiedenis van IJssellandschap. Alles hier heeft een verleden,  dat neem je in het heden mee zodat je daarmee de toekomst vorm kan geven”.
Zoals dat gaat bij een transitieproces, ook voor deze boerderij zijn allerlei ideeën en plannen langs gekomen. Uiteindelijk is er besloten om de locatie om te vormen tot een leerboerderij in samenwerking met Pactum jeugdzorg en Rentree. De boerderij is daarvoor verbouwd. In 2009 was de feestelijke opening.  Er is woonruimte gecreëerd voor ongeveer tien jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Ook wordt er lesgegeven, zowel praktijk- als theorielessen, waarbij één op één begeleiding een belangrijke rol speelt. De jongeren kunnen even ontsnappen aan de prikkels uit de stad als ze op de boerderij zijn. De Grote Brander heeft een open karakter, je bent er ook welkom als bezoeker om een kijkje te nemen. Bij activiteiten zoals Open Monumentendag haakt Pactum met de jongeren altijd aan. Een waardevolle nieuwe functie voor deze mooie plek.

 

Nieuwsbrief