Het Jubileumjaar

IJssellandschap viert dit jaar haar 750 jarige jubileum! De oorsprong van IJssellandschap is te vinden in de geschiedenis van de (kerkelijke)Gasthuizen in Deventer. Vroeger was er geen AOW, pensioen of verpleeghuis. Je kon wél een plekje in een gasthuis kopen om je te laten verzorgen op je oude dag. Dat kon met geld en in natura zoals grond of huizen. Mensen die dat deden werden kostkopers genoemd.  Ook werden er in de gasthuizen armen, zieken en soms reizigers opgevangen. Het oudste contract dateert uit 1267. In 1986 werden de Verenigde Gestichten gesplitst in een zorgtak –nu Zorggroep Solis, tevens onze jubileumpartner- en een landerijen-tak: IJssellandschap!  Gronden en gebouwen van toen werden ondergebracht in het IJssellandschap van nu. Zie vervolg onder afbeelding.
750 jaar! Dat gaat gevierd worden. Het hele jaar staat dan ook bol van activiteiten. Met De Verhalenwagen reizen we rond over 6 van onze landgoederen op zoek naar verhalen en avonturen. Elke 2 maanden een ander landgoed waar allerlei evenementen en excursies worden georganiseerd met een speciaal thema. Zie voor alle komende activiteiten op de landgoederen de agenda en volg ons via social media.
Het jubileumjaar sluiten IJssellandschap en Zorggroep Solis gezamenlijk af  op 22 december a.s. in de Lebuinuskerk in Deventer met een feestelijk diner voor 750 mantelzorgers. Ook De Verhalenwagen zal gevuld met alle souvenirs zijn reis over de landgoederen daar afsluiten. Bent u een mantelzorger of wilt u een mantelzorger aanmelden voor het diner in de Lebuinuskerk zie: www.mantelzorgdiner2017.nl
Nieuwsbrief