Landschapsversterking

IJssellandschap werkt aan landschapsversterking
25.000 bomen de grond in (en heggen en struiken)!

Als je recent nog onze landgoederen De Kranenkamp en De Haere hebt bezocht heb je misschien gezien dat we momenteel heggen, struiken en bomen aanplanten. In totaal leggen we vóór het einde van dit jaar 14 landschapselementen aan!  Dit doen we deels met subsidie, die de provincie Overijssel aan ons beschikbaar heeft gesteld en deels via onze eigen begroting.

Mooi aan dit project is dat een aantal pachters grond beschikbaar heeft gesteld om deze elementen aan te kunnen leggen in het landschap. Wij zijn hen daar dankbaar voor. De aanplant doen wij samen met enthousiaste vrijwilligers, stichting Nieuw Sion en onder andere de ANV Groen Salland. In totaal zal er dit jaar 2 kilometer aan heggen en een fikse oppervlakte aan struiken en  bomen geplant worden. Aangezien er in de afgelopen periode veel regen is gevallen en de bodem daardoor erg nat is, zal de aanplant ook in het najaar van dit jaar plaatsvinden. (lees verder onder foto= bosmedewerker Jan Slot op Langebergerveld bij Bathmen waar net een bosperceel is aangeplant).


De kever te lijf
Door toedoen van de klimaatveranderingen, worden de fijnsparbossen van IJssellandschap op grote schaal aangetast door de zogenaamde Letterzetter, een kever die de bast van de bomen opeet, waardoor de sapstroom van de boom kapot gaat en de boom sterft.

Inmiddels hebben we, na een grootschalige kap van de aangetaste bomen, duizenden bomen opnieuw geplant. In totaal gaan er dit jaar ca. 25.000 bomen de grond in! De nieuwe aanplant moet toekomstbestendig zijn, toegespitst op de klimaatverandering.  Om die reden experimenteren we met boomsoorten die beter bestand zijn tegen lange perioden van warmte en droogte, aangezien de verwachting is dat de pieken extremer worden en de bosbodem meer te verduren krijgt. Boomtypen die beter om kunnen gaan met deze veranderingen of een bijdrage kunnen leveren aan een vitale bosbodem zijn de winterlinde, boomhazelaar, wintereik, douglas, thuja en haagbeuk. De menging stemmen we af op het doel van de bospercelen. In bossen met een natuurfunctie, kom je in  de toekomst meer winterlinde en hazelaar tegen. In productiegericht bos focussen we meer op douglas, thuja en haagbeuk.

Nou ben je vast benieuwd wat er tot nu toe is aangeplant, om onze bossen te herstellen.
Hierbij een overzichtje:

Wintereik           4.000 st
Winterlinde       2.000 st
Boomhazelaar   2.000 st
Haagbeuk           2.000 st
Populier              600     st

Later in het seizoen zullen er in elk geval nog 4.000 Douglasbomen en 2.000 Thuja’s geplant worden.

Op het eiland van Landgoed Nieuw Rande is ook een aantal bijzondere bomen geplant, zoals treurbeuk, die echt passen bij het ontwerp en inrichting van het landgoed. In de toekomst gaan we dit nog verder uitbreiden.

Vergroenen van Sallandse erven
Als IJssellandschap zijnde hebben we de afgelopen periode een aantal erven in onze omgeving vergroend. Dit houdt in dat er hagen en bomen geplant zijn en en nog andere maatregelen zijn genomen om de biodiversiteit te vergroten, zoals het ophangen van nestkasten. Eén van de erven waar dit voor geldt, is het erf van Henk Kuipers. Via deze link lees je hier meer over.

Mocht je meer willen weten van het project groene erven , neem dan gerust contact op met Gerben Visser (g.visser@ijssellandschap.nl)

 

 

 

 

Nieuwsbrief