KEIZERSRANDE BEZIEN VAN DE OVERKANT

Keizersrande Boer ’n Buffel

Een duurzaam verbond van natuur en landbouw in de uiterwaarden

In de prachtige uiterwaarden van de IJssel ten noorden van Deventer is door IJssellandschap een uniek en innovatief project ontwikkeld onder de naam Natuurderij KeizersRande. Het doel van dit project is om natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie weer met elkaar te verenigen. In Nederland worden deze belangen vaak nog als strijdig gezien. Voorheen was Annette Harberink hier boerin en beheerder ze met haar MRIJ koeien het uiterwaardengebied. Sinds januari 2023 is Boer ’n Buffel neergestreken op Keizersrande. Zie www.boernbuffel.nl

Natuurderij KeizersRande is in opzet een modern biologisch dynamisch bedrijf met een aantal belangrijke neventaken, waaronder grootschalig natuurbeheer, verhoging van de biodiversiteit, watermanagement, bevordering van landschappelijke kwaliteit en recreatie & educatie. Het bedrijf beslaat 170 ha en is gelegen in de Keizers- en Stobbenwaarden. Deze locatie en de wijze waarop een en ander is ingericht, hangen direct samen met de vergravingen in de IJssel die door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd in het kader van het nationale programma Ruimte voor de Rivier www.ruimtevoorderivier.nl. De bedrijfsvoering van Natuurderij KeizersRande is gebaseerd op het Wageningse beheerconcept “Boeren voor Natuur”. Dit houdt in dat de agrarische exploitatie geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied. Er is sprake van een gesloten kringloopproces (zonder aanvoer van veevoer of meststoffen).

Partners/externe betrokkenen:
• Ministerie van ELI (voorheen LNV)
• Ministerie van V&W/Rijkswaterstaat
• Waterschap Groot Salland
• Provincie Overijssel
• Gemeente Deventer
• Architectenburo DAAD
• Van Paridon & De Groot, landschapsarchitecten

Meer informatie over Keizersrande, bedrijfsbezoeken en reserveringen rechtstreeks via Boer ’n Buffel
www.boernbuffel.nl

 

OPENING NATUURDERIJ NATUURDERIJ OVERKANT PLAS
Nieuwsbrief