Randenbeheer

In 2016 is het project Randenbeheer van start gegaan. 30 pachters doen mee door de randen van graslandpercelen te verschralen of door akkerranden in te zaaien met een bloemenmengsel. Sinds 2020 komen ook de pachtgronden van Burgerweeshuis en Kinderhuis (BWK) hiervoor in aanmerking. Er is nog ruimte voor extra randen. Heb je interesse, meld je dan aan!

De randen van (pacht)percelen hebben op een aantal plaatsen een lagere opbrengst omdat ze veel schaduw krijgen van naastliggend bos/landschapselementen, te nat zijn of anderszins niet optimaal. Die randen bieden juist wél mogelijkheden voor versterking van natuur en landschap. Ze kunnen een goed biotoop vormen voor bijvoorbeeld patrijzen, bijen en vlinders. Het levert tevens een mooie toevoeging aan het landschap.

IJssellandschap heeft besloten om in te zetten op dit randenbeheer op haar pachtgronden en hiervoor ook geld vrij te maken. Het voorstel is tot stand gekomen in overleg met de pachtervereniging waarbij gedurende 2 jaar ervaring is opgedaan met een aantal randen op grasland en bouwland. We willen een randenbeheer stimuleren die een mooi ecologisch resultaat levert maar tevens eenvoudig is te beheren als onderdeel van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. Hierbij hebben we ook de begeleiding gevraagd van een externe deskundige van het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu).

We blijven dit project Randebeheer ontwikkelen en aanpassen.  Winst is dat, nu het project een aantal jaren loopt er vanuit de pachters ook steeds meer nieuwe ideeën en ontwikkelingen komen.

Duurzame landbouw. Het inzaaien van bloemen rond een akker is óok voordelig voor de boer: die kan er insectenplagen mee bestrijden. Zie voor het artikel hierover https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/gewassen-op-akkers-met-bloemenranden-hebben-minder-last-van-insectenplagen-a4015218

 

Zie onderstaande folder. Tevens het inschrijfformulier voor pachters IJssellandschap/BWK.

Nieuwsbrief