zo.mi. 11 september locatietheater De Vonderhoek gaat op de schop

 

De Vonderhoek gaat op de schop
Zondag 11 september om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Landgoed ‘T Nijendal, Boerderij de Zoogenbrink
Molenweg 3, Olst
Meer informatie:
www.devonderhoek.nl

Kaartjes á 10 euro (inclusief koffie/thee)  Vol=Vol (80 plaatsen)

Direct een kaartje kopen kan via deze link: www.devonderhoek.nl

Waar komen de windmolens te staan? En de zonnevelden? Waar bouwen we al die noodzakelijke woningen? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Hoe brengen we de biodiversiteit weer op een aanvaardbaar niveau? Wat betekent de landbouw voor onze voedselproductie? Wie beheert het landschap? Hoe behouden we het cultuurlandschap met daarin al die oude boerderijen? Hoe houden we het platteland vitaal en aantrekkelijk?

Stel, een groep plattelandsbewoners krijgt en neemt de verantwoordelijkheid voor hun buurt, voor hun directe leefomgeving. Stel dat ze in gezamenlijkheid de oplossingen bedenken voor al die urgente vraagstukken die in de maatschappij zo’n grote rol spelen. Dat ze hun onderlinge verschillen in opvatting en leefwijze accepteren en dat ze zich aaneensluiten. Dat ze een burgerinitiatief vormen dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van leven in hun buurtschap.

Het toneelstuk

Omdat de weg die door het in de gemeente Hoge Bosch gelegen buurtschap De Vonderhoek loopt, op de nominatie staat voor grootonderhoud, heeft de gemeente de inwoners van het buurtschap gevraagd mee te denken. Bovendien doet de gemeente mee aan het miljoen-bomen-plan van de provincie en heeft ze dat vertaald in ‘duizend-bomen-buurt’.

De gemeente vraagt nogal wat van het buurtschap: samen een plan maken met als doel dat iedereen én het geheel er beter van wordt. En dat bovendien de maatschappelijke opgaven ermee gediend zijn. Ga er maar aanstaan. De Vonderhoek is zo divers als de meeste buurtschappen: er zijn agrariërs en natuurgenieters, ouderen en jongeren, oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers, sociaal-bewogen mensen en liefhebbers van privacy.

Komen ze er samen uit? En komen ze er zo uit, dat de buurt erop vooruitgaat? Of eindigt het in onoverbrugbare tegenstellingen en moet de gemeente maar zien wat ze gaat doen met de weg?

De inwoners van De Vonderhoek

Een veehouder, Henk, die traditioneel boert, niet anders wist dan door te gaan, maar nu tegen grenzen aanloopt. Zijn dochter Michelle, bijna klaar aan de WUR die een heel anderen kant uit wil met het bedrijf en de oude boerderij daarbij goed kan gebruiken. Buurvrouw Veerle, de organisator in de buurt: sociaal kundig, juridisch geschoold. Stella haar dochter, vol energie en plannen, heeft schik in alles wat er in de buurt staat te gebeuren. Lies kunstenaar, leeft met haar man wat teruggetrokken maar nu komt ze met een uitdagend kunstproject. Boris, de ecoloog van de buurt, in voor duurzame energieprojecten en tenslotte Jantiene, de lokale journalist die de buurt in de gaten houdt.

De Vonderhoek gaat op de schop is als toneelstuk ontwikkeld in opdracht van Agrarisch Erfgoed Nederland AEN, de landelijke koepel van 17 boerderijenstichtingen die zich verspreid door Nederland bezig houden met het behoud van historische boerderijen. Het agrarisch erfgoed heeft immers alles te maken met wat de bewoners van de boerderijen, de bewoners van het platteland, belangrijk vinden.

Nieuwsbrief