Vrijwilliger excursies en wandelingen

Vrijwilligers voor excursies en wandelingen

 
Als IJssellandschap willen we naast het goed onderhouden van onze bezittingen ook graag vertellen over onze bijzondere stichting. IJssellandschap, en haar rechtsvoorganger de Verenigde Gestichten, bestaat al sinds 1276!! Dat betekent zo’n 750 jaar aan geschiedenis en daar zijn we heel trots op. Over al onze landgoederen en bezittingen valt wat te vertellen met daarbij landgoed de Haere en Nieuw Rande als in het oog springende landgoederen met hun majestueuze landhuizen.

IJssellandschap heeft rondom deze landgoederen dan ook excursies opgezet. Momenteel organiseren we de excursie’s Rijkdom en Verval, een fietsexcursie vanaf Deventer met bezoek aan De Haere (Olst) en Nieuw Rande (Diepenveen) en de wandelexcursie De Haere. Beide excursies worden volledig door vrijwilligers begeleid. Onze huidige vrijwilligers zijn al sinds het begin van de excursies betrokken en hebben grotendeels voor de opzet en invulling van deze excursies gezorgd, een hele taak! De excursies zijn op inschrijving en voor groepen op aanvraag te reserveren. Zie voor meer inhoudelijk informatie ook de excursieomschrijvingen.

Om de rondleidingen laagdrempelig te houden zet IJssellandschap graag vrijwillige rondleiders in. Vrijwilligers krijgen een korte opleiding tot gastheer/gastvrouw waarin onder andere kennis gemaakt wordt met de organisatie IJssellandschap en haar bezittingen. 
IJssellandschap is op zoek naar vrijwilligers met een gastvrij karakter, spontaan, met improvisatietalent en bovenal met interesse in cultuur, historie en natuur.

Kortom, toegewijde gastvrouwen en gastheren

Mocht u interesse hebben om als excursiegids bij IJssellandschap aan de slag te gaan dan kunt u contact opnemen met IJssellandschap (Jet Nieboer) via 0570-635955 of j.nieboer@ijssellandschap.nl.

OPENSTAANDE VACATURES
Excursievrijwilligers
Natuurlijk bewegen