IJssellandschap verduurzaamt haar gebouwen

De klimaat- en biodiversiteitscrisis én de energiecrisis hebben extra urgentie gezet op de verduurzaming van onze gebouwen. Hiermee verlagen we onze CO2 footprint met minder negatieve effecten op klimaat en leefomgeving als gevolg. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze panden ook op de lange termijn courant zijn voor ondernemers en bewoners, waarmee we onze historisch en landschappelijk erfgoed kunnen behouden passend bij onze doelstelling.

Het is een kostbare en complexe opgave om de veelal historische panden op onze 80 locaties te verduurzamen. Ieder pand is uniek, qua bouwstijl, ouderdom en gebruik.

Programmatische aanpak
Om de grote, complexe opgave van de verduurzaming van de panden hanteerbaar te maken stellen we een programmatische aanpak op. Deze aanpak gaat uit van een strategische keuze voor verkoop van enkele panden (op erfpacht) om zo budget vrij te maken én van een duidelijke prioritering, waarbij we keuzes maken in urgentie.

De aanpak is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. In 8 jaar tijd willen we de opgave realiseren;
  2. We gaan uit van een realistische en passende huur-/pachtverhoging (en/of eigen bijdrage) die redelijk in balans is met de te verwachten lagere energierekening;
  3. Mogelijk verkoop van enkele panden om middelen vrij te maken voor deze opgave.

Tussentijds aanbod
Het zal nog even duren voordat de eerste grote verduurzamingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat huurders en pachters in de tussentijd wel maatregelen kunnen nemen is er een budget beschikbaar gesteld voor kleine besparingsmaatregelen. Huurders en pachters van een geselecteerd groot aantal van onze panden  kunnen tot maximaal 750 euro declareren bij IJssellandschap voor aanschaf van materialen voor de volgende maatregelen:

  1. Radiatorfolie;
  2. Radiatorventilator;
  3. Isolatie leidingen;
  4. Tochtwering (tochtstrippen, brievenbusborstel, etc.);
  5. Waterbesparende douchekop.

Aanstelling projectleider verduurzaming gebouwen

We hebben momenteel een nieuwe vacature uitgezet voor de werving van een projectleider verduurzaming gebouwen, die het programma gaat vormgeven en begeleiden.

maart 2023

Nieuwsbrief