Educatie

Knipsel

Spelen in de Uiterwaarden. Vies worden mag!

Project IJssellandschap in samenwerking met Natuurderij Keizersrande
IJssellandschap en Keizersrande dromen ervan dat alle kinderen uit Deventer lekker gaan spelen in de tuin van Deventer: de uiterwaarden langs onze prachtige IJssel. Daarom is het project ‘Het Oog’ in de (speel)uiterwaarden gerealiseerd. Kinderen van de lagere scholen in de gemeente Deventer (7 – 13 jaar) gaan vanuit een door kunstenaar Rob Sweere bijzonder vormgegeven opblaasbaar object, Het Oog, op avontuur in de omgeving. Vies worden mag (geruststelling: er worden overalls uitgeleend).

Dit project is er specifiek op gericht om kinderen van 7 tot 13 jaar een positieve buitenervaring te laten beleven. Ze gaan de zintuigen gebruiken en al spelende leren over de omgeving. In het kader van 750 jaar IJssellandschap krijgen de kinderen de vraag hoe er werd gespeeld 750 jaar geleden, hoe zou het landschap er toen uit hebben gezien, en wat deden ze toen? Ze mogen door middel van flessenpost ook een boodschap schrijven voor kinderen die 750 later zullen leven.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat steeds minder kinderen buiten spelen terwijl buiten spelen voor kinderen zo enorm belangrijk is; het is onder andere goed voor de motorische ontwikkeling, het tegen gaan van overgewicht en het stimuleert zelfstandig en creatief spelen. Maar los van dat en bovendien: wat is er heerlijker voor kinderen om buiten te kliederen met modder en water, op hun buik te liggen in het gras om van dichtbij een torretje te volgen of met stenen een dammetje te bouwen. Kinderen worden er blij van”.

IJssellandschap heeft de opdracht om voor kinderen een Uiterwaardenproject op te zetten uitbesteed aan stichting Keizersrande. Stichting Keizersrande en Deventer kunstenares Karin te Waarbeek hebben samen de invulling samengesteld. ‘Het Oog’ kan overal in het landschap worden geplaatst en vormt het startpunt voor de kinderen in het project Speeluiterwaarden. Het is groot, herkenbaar, surrealistisch en brengt je even in verwarring. Het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen, waarin zij in games vaak ook onverwachte dingen in buitenproportionele verhoudingen tegenkomen. Speeluiterwaarden is een project waarbij kinderen van 7 – 13 jaar in een avontuur stappen, waarbij waarnemingen van de omgeving op alle mogelijke manieren centraal staat. Vanuit ‘Het Oog’ wordt de omgeving om hen heen ontdekt, door alle zintuigen te gebruiken. Er wordt een nieuwe wereld geschapen met alle materialen die voorhanden zijn. Het oog staat op diverse data per jaar in het landschap en alle schoolkinderen uit de gemeente Deventer worden uitgenodigd te komen spelen.
Het project is en wordt mede mogelijk gemaakt door IJssellandschap en Alfa (Alfa : Adaptive Land Use for Flood Allevation’ en heeft als doel om burgers binnen Noordwest-Europa te beschermen tegen de risico’s van overstromingen als gevolg van klimaatsveranderingen).