Samenwerken in het Groen

We zijn trots op onze gebieden en laten daar graag andere mensen van meegenieten. Met onze eigen medewerkers besteden we veel tijd en energie om het gebied zo goed mogelijk te onderhouden.

Voor het bos c.q. de natuurgebieden geldt dat onder andere de lanen, bosranden en verjongingsgaten onderhouden dienen te worden zodat bezoekers kunnen genieten van een nog mooier en/of toegankelijker gebied. Veelal handwerk, dat we als organisatie niet allemaal zelf kunnen doen. Vrijwilligerswerk is hierbij voor ons een prachtig middel, vele handen maken licht werk en tevens is het voor vrijwilligers een prima manier om meer bij de naaste omgeving betrokken te worden, in beweging te zijn en om tegelijkertijd de omgeving nog beter te onderhouden.

Naast de reguliere vrijwilligersgroepen wil IJssellandschap jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nu ook vluchtelingen, plaats bieden om kennis te maken met de omgeving, het arbeidsproces en om sociale contacten stimuleren. Daarom zijn we een project gestart met als titel “SAMEN-WERKEN in het Groen” waarin wordt samengewerkt met scholen (Carmel college Salland) en leerwerkbedrijven (EEGA). De nieuwste loot aan de boom van samenwerking is de samenwerking met het AZC in Schalkhaar .

Een groep vluchtelingen gaat als groenvrijwilliger wekelijks op vrijdagochtend aan de slag in het bos onder leiding van vrijwilligers van IJssellandschap.

haas-groen