Natuurwerkdag feestje za. 5 nov

Het is toch altijd wel een beetje een feestje, die Landelijke Natuurwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland. De eerste zaterdag van november (5 november a.s) steken vele vrijwilligers op bijna 500 (!) locaties de handen uit de mouwen. Meestal gaat het om snoeien, opruimen, planten of zagen.

IJssellandschap sluit alweer een heel aantal jaren aan bij deze landelijke dag en altijd zijn er weer veel mensen die zich spontaan aanmelden. Het is gezellig zo met elkaar en wat altijd weer opvalt is dat vele handen licht werk maken. Vaak is de van te voren geplande klus toch weer eerder klaar dan verwacht! Met z’n allen aan het werk en tussen de middag met rode blossen van het buitenwerken soep en pannenkoeken eten schept een band en geeft een goed gevoel. Samen maken we het landschap immers nog mooier!

Onze omgeving is prachtig, en voor veel mensen vanzelfsprekend. Toch is die vanzelfsprekendheid niet helemaal terecht. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar de natuur is ook kwetsbaar en moet hier en daar een handje geholpen worden. Ook dienen de wandel-, mountainbike-, en ruiterpaden te worden aangelegd en onderhouden evenals bosranden langs de weilanden. IJssellandschap zet zich hier volledig voor in. We hebben een bosbeheerplan opgesteld die op de lange termijn waarborgt dat de natuur aan kracht wint en zo goed mogelijk behouden kan blijven voor ons nageslacht. Toegewijd en Toekomstgericht. Maar dat kunnen we niet allemaal zelf en vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom! Niet alleen op de Natuurwerkdag maar ook in de bestaande vrijwilligersgroepen.

Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken zaterdag 5 november a.s. (09.30 uur) meld je dan aan via www.natuurwerkdag.nl of stuur een mail naar j.nieboer@ijssellandschap.nl. Locatie: Erve Grote Brander, Oerdijk 192, Okkenbroek.

 

 

 

Nieuwsbrief