Voorwoord Nieuwsbrief Judith Snepvangers

Beste allemaal,

Begin dit jaar realiseerde ik me dat IJssellandschap alweer 755 jaar bestaat dit jaar. Het 151e lustrum, maar met deze leeftijd vier je niet ieder lustrum meer. Toch blijf ik onder de indruk van deze leeftijd en wat dit betekent voor IJssellandschap nu en voor de koers naar de toekomst. Vorig jaar in maart startte ik als algemeen directeur. Bewust ietwat naïef ging ik op pad. Persoonlijk ben ik namelijk wel fan van naïviteit vanuit de oorspronkelijke definitie:  ‘een geesteshouding die gekenmerkt wordt door onbevangenheid, eenvoud, ongekunsteldheid en openhartigheid’. Juist door onbevangen en openhartig een ontdekkingsreis als deze aan te gaan, kom je daadwerkelijk tot de kern van het ‘zijn’ van een eeuwenoud instituut als IJssellandschap.

Nu, na ruim een jaar, kan ik stellen dat ik ingewerkt ben, maar ook dat IJssellandschap en haar omgeving zo dynamisch zijn dat er toch nog iedere week iets geheel nieuws op mijn pad belandt. Die dynamiek en veelzijdigheid maakt het werk voor IJssellandschap voor mij ook zo interessant. Het balanceren tussen de vele wensen en behoeften die eenieder (mens, plant en dier) heeft voor het landschap om steeds een goede weg voor de korte én lange termijn te vinden tussen ecologie en economie, tussen behouden en ontwikkelen, tussen recreatie en biodiversiteit, tussen individueel en collectief belang, etc.  Veel pachters en huurders heb ik bezocht en ik hoor hoe onze ondernemers met passie in het landschap werken, er hun boterham verdienen én bijdragen aan de kwaliteit van ons buitengebied.

In dit tweede jaar staat voor mij vooral centraal: wat ga ik met alle kennis en inzichten doen die ik in het eerste jaar heb opgedaan. Hoe zet ik deze kennis om in visie en strategie richting de volgende 755 jaar, maar zeker ook in voortvarend dagelijks handelen samen met het team binnen IJssellandschap. In deze complexe tijd met tal van opgaven die op het landelijk gebied afkomen en onzeker overheidsbeleid. En alhoewel ik nu minder naïef ben over IJssellandschap realiseer ik me dat ook voor IJssellandschap de Socratische wijsheid ‘hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet’ geldt. Dus ik probeer wel onbevangen en openhartig te blijven, om zo de diversiteit aan signalen vanuit het landschap te blijven opvangen op mijn antenne.

In deze nieuwsbrief kijken we terug en vooruit. Met een terugblik op de opening van de Stadsboerderij Heerlijkheid Linde, waar onze pachters Christian en Sanne de stad uitnodigen op hun biologische boerderij, ijsmakerij en boerderijwinkel in een prachtig landschap! Heerlijkheid Linde is een mooi voorbeeld van hoe wij aankijken tegen balans tussen ecologie en economie. Ook is het jaarverslag over 2021 gereed. Deze kun je vanaf heden vinden op onze website.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor personeelswisselingen. Per 1 mei is onze nieuwe collega Cathelijne Jansen begonnen als medewerker GIS / (pacht)administratie. Zij stelt zich graag voor. Door het vertrek van onze hovenier is er een functie vrij in onze groenploeg: wil jij iedere dag genieten van én werken in op onze prachtige landgoederen, parken en tuinen? Meld je dan aan.

Ook zonder hovenier te worden kun je genieten van ons mooie landschap. Deze zomer weer mooie evenementen: 25 juni theatervoorstelling ‘De Vonderhoek’ op de Zoogenbrink en 24 juli Festival ‘Klaterklanken’ op De Haere. Welkom!

 

JS, 16 juni 2022

Nieuwsbrief