Bloemrijke randen

IJssellandschap staat voor vitaal bodembeheer, biodiversiteit en daarmee toekomstbestendigheid. Samen met onze pachters zijn we continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen om de kwaliteit van het gebied te verhogen zodat plant, dier en mens er voor de lange termijn optimaal van kunnen genieten. We ondersteunen pachters onder andere door middel van regelingen, bijvoorbeeld voor de omslag naar biologisch en het randenbeheer. Ook vanuit de pachters zelf zijn er veel ideeën en ontwikkelingen.

IJssellandschap heeft besloten om in te zetten op randenbeheer op haar pachtgronden en hiervoor ook geld vrij te maken. We willen een randenbeheer stimuleren die een mooi ecologisch resultaat levert maar tevens eenvoudig is te beheren als onderdeel van de bedrijfsvoering in het bedrijf. De randen van (pacht)percelen hebben op een aantal plaatsen een lagere opbrengst omdat ze veel schaduw krijgen van naastliggend bos/landschapselementen, te nat zijn of anderszins niet optimaal. Die randen bieden juist wél mogelijkheden voor versterking van natuur en landschap en hebben dus een nuttige functie.

Samen met de pachtervereniging is het idee en de uitwerking tot stand gekomen, waarbij gedurende 2 jaar ervaring is opgedaan met een aantal randen op grasland en bouwland. En met succes! Na de start in 2016 doen nu al ruim 30 pachters van IJssellandschap (en BWK) mee door de randen van graslandpercelen te verschralen en/ of door akkerranden in te zaaien met een bloemenmengsel waardoor een zogeheten bloemenlint ontstaat.

Deze randen vormen een goed biotoop voor bijvoorbeeld vogels, bijen en vlinders. Het levert tevens een mooie toevoeging aan het landschap waar niet alleen dier en plant maar ook de fietser en wandelaar erg van geniet!

Duurzame landbouw. Het inzaaien van bloemen rond een akker is óok voordelig voor de boer: die kan er insectenplagen mee bestrijden. Zie voor het artikel hierover https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/08/gewassen-op-akkers-met-bloemenranden-hebben-minder-last-van-insectenplagen-a4015218

2021: In de uiterwaarden bij Deventer treft u dit seizoen een lint aan met de naam (Bloemen)lintje voor Jaap. Pachter Frederiks van de Yperenberg heeft dit aangeboden bij het vertrek van Jaap Starkenburg, voormalig algemeen directeur die per 1 april is opgevolgd door Judith Snepvangers. Voor meer informatie over IJssellandschap www.ijssellandschap.nl  en voor Boerderij de Yperenberg: https://www.facebook.com/yperenberg

Nieuwsbrief