De Pachter: Familie van Beek – de nieuwe generatie

Elke dag is Wilco van Beek voor zijn werk op het bedrijf buiten bezig. Zijn reguliere melkveebedrijf “Overweg”  bevindt zich aan de Raalterweg in Diepenveen. Het bedrijf  omvat 90 koeien en 50 stuks jongvee. Hij is op de foto te zien samen met zijn vrouw Heleen, dochter Rimke en zijn ouders. Heleen, met haar achtergrond in het toerisme, is opgegroeid als “stadsmeisje” en is niet van boeren komaf. “Natuurlijk was het in het begin wennen om vanuit de stad te verhuizen naar de boerderijmaar nu voel ik me  volledig thuis in het bedrijf”zegt ze. “Ik werk  dagelijks mee”.
Al vier generaties is de familie boer.  Van vader op zoon, en wie weet straks wel op dochter. Het is bijzonder zij aan zij met je vader te werken.  Wilco: “je kan samen overleggen. Daarin komen verschillen met vroeger nog wel eens naar voren. Een nieuwe generatie brengt vaak ook weer nieuwe ideeën al of niet ingegeven door de meest recente wetgeving”. “Er verandert veel in de melkveehouderij  die steeds grootschaliger wordt”.
De familie heeft overigens niet altijd op dezelfde boerderij gewoond. Het is begonnen in Klarenbeek. Daar hadden opa en vader hun bedrijf. Met de aanleg  van de A1 konden ze daar niet blijven. Een verhuizing naar Diepenveen volgde; naar de Bouwhuisweg. Op dat moment werden ze pachter bij  IJssellandschap. Op de vorige boerderij in Diepenveen heeft Wilco ook nog gewoond, deze boerderij heeft de familie verruild voor de huidige omdat er  niet genoeg potentie was voor uitbreiding. Wilco is met zijn ouders in 2003 naar de andere kant van Diepenveen vertrokken. Daar was deze uitbreiding wel mogelijk.  Het oppervlakte van het land is uitgegroeid naar een aaneengesloten huiskavel van 59 hectare.   In 2011 is het bedrijf volledig door Wilco overgenomen. In 2016 ontstond de maatschap tussen Wilco en Heleen.
Nu pacht de familie al zo’n beetje 50 jaar hun grond van de stichting. Wilco:  ”Natuurlijk heb je het liefst alles in eigen bezit maar er is altijd nog veel vraag naar landbouwgrond in deze regio dus de prijzen zijn hoog. Het voordeel van pacht is wel dat het overnemen van het bedrijf relatief eenvoudig gaat. De relatie tussen pachter en verpachter is goed, beide partijen gaan voor een duurzame verstandhouding en lange termijn denken”. De pachters van IJssellandschap zijn verenigd in de pachtervereniging.
Met zijn werk is hij elke dag bezig met natuur. Wilco: “Het werk is zo afwisselend, dat zorgt voor een mooi  gevoel van vrijheid. De beslissingen heb ik veelal in eigen hand. Bezig zijn met de dieren, hun welbevinden, .. het is gewoon mooi werk.”
Wilco vervolgt: “Over de toekomst ben ik positief. Er liggen in deze sector zeker uitdagingen en de wetgeving maakt het er ook niet altijd makkelijker op. Maar deze locatie is een goed uitgangspunt. En wellicht komt er wel een 5e generatie die dit bedrijf draaiende zal houden, maar dat zal de tijd vanzelf uitwijzen.”

Nieuwsbrief