In Memoriam: Hans Grotenhuis KNNV

In Memoriam
Hans Grotenhuis 

8 oktober 1951 – 2 juli 2018

Op de foto staat Hans Grotenhuis, jarenlang lid van het KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) en vrijwilliger van natuurgebied de Slenk in Lettele.  Hij meet hier de grondwaterstand.  Hans was als vrijwilliger 45 jaar nauw betrokken bij het beheer, de inrichting en het botanische onderzoek van de Slenk. Op de vraag toentertijd aan Hans waarom hij het vrijwilligerswerk na al die jaren nog met zoveel enthousiasme uitvoerde antwoorde hij “dat de voldoening van het ontwikkelen van een soortenarm bos met veel Amerikaanse vogelkers naar een terrein met veel bijzondere planten en dieren hem grote voldoening gaf”. De Slenk betekende veel voor Hans.  Veelal alleen en soms ook met  vrijwilligers van de groep A Rocha of IJssellandschap was hij, zeker na zijn pensionering, bijna dagelijks in de Slenk te vinden.

De Slenk is een klein natuurreservaat in eigendom van IJssellandschap in het landgoed ’t Oostermaet in Lettele. Een beekdal laagte met  schraal bloemrijk grasland en als strooigoed solitaire eiken, berken en elzen.  Het biotoop van bijzondere soorten als de levendbarende hagedis, ijsvogelvlinder en aardbeivlinder. Een unieke verademing aan bijzondere natuurwaarden in de omgeving van het intensief gebruikte agrarische land en een mooie open weide in de bossen van de Oostermaet.  Een oase!

Met Hans voorop en op de achtergrond IJssellandschap als drager, is dit terrein zorgvuldig beheerd: de waterhuishouding weer in orde gebracht, de vegetatie jaarlijks gemaaid en afgevoerd, dominante bosvorming wordt tegengegaan en  de ontwikkeling van jaar tot jaar bijgehouden (monitoring).

Hans had alle  gedetailleerde terreinkennis en  de historische context van alles wat er in de Slenk is gebeurd paraat. Gelukkig heeft hij  niet lang voor zijn overlijden zijn kennis grotendeels op papier kunnen zetten door het samenstellen van een speciale uitgave ‘De Slenk, Natuurpareltje in het Oostermaet’  in het kader van 100 jaar KNNV. Ook is er nog tijd geweest om samen met Hans een beheerplan voor de toekomst op te stellen.

We zijn Hans zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en kennisoverdracht voor dit unieke terrein.

Wij zullen goed zorgen voor zijn nalatenschap.

 

Meer informatie over de Oostermaet

Nieuwsbrief