(Nieuwe) natuur

Naast dat de natuur in de gebieden van IJssellandschap ruimte krijgt,  heeft op een aantal plekken in het IJssellandschap een omvorming plaatsgevonden van agrarische grond naar natuurgrond. Bijzondere soorten krijgen in deze terreinen weer een goede kans: Orchideeën, broedvogels, …etc. Twee voorbeelden:
Moespotleide/Diepenveen
Het Waterschap Groot Salland en IJssellandschap hebben een gebied van in totaal 29 hectare bij Landgoed De Veldhuizen, omgevormd naar natuur met als doel waterretentie. De steile oevers van de Moespotleide op De Kranenkamp zijn afgegraven, zodat het water langzamer stroomt en het gebied rond de leide natter wordt. De Moespotleide is een waar lustoord voor reeën, insecten, orchideeën en diverse vogels.
Gooiermars (aan de vijfhoek en ism Landgoed De Bannink) /Deventer
Om de natuurpotentie van dit gebied te benutten is 60 ha landbouwgrond heringericht als natuurgebied. Circa 40 hectare van de nieuwe natuur is voorzien op gronden van landgoed De Bannink. Circa 20 hectare van de nieuwe natuur is voorzien op gronden van IJssellandschap. De natuur in het gebied maakt onderdeel uit van het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Voor de begrazing zijn er Charolais koeien en Brandrode runderen ingeschaard. Door een beperkt deel van het gebied is een wandelpad aangelegd waardoor het mogelijk is om een ommetje te maken.

Nieuwsbrief