Lezing: 750 jaar zorg in Deventer do. 20 april 19.30 uur

Op donderdag 20 april organiseren Deventer Verhaal en Archeologie Deventer een lezing over de bijzondere geschiedenis van de zorg in Deventer en de unieke rol die de landgoederen eromheen daarbij speelden. De lezing wordt gegeven door Jaap Starkenburg, directeur Stichting IJssellandschap en Pieter Folkeringa, secretaris hervorming langdurige zorg regio Salland. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

 Stad en land verbonden in zorg

De oorsprong van Stichting IJssellandschap is te vinden in de geschiedenis van de gasthuizen in Deventer. In de pre-verzorgingsstaat tijd konden de gasten (ouderen) in natura betalen voor een plekje in een gasthuis door bezittingen zoals grond of pand na te laten. Het oudste contract dateert uit 1267. De gasthuizen verkregen zo in de loop van de eeuwen een omvangrijk grondbezit. Ze investeerden in de ontwikkeling van boerderijen in de wijde omtrek van Deventer. Op de boerderijen kwamen pachters te wonen die daarvoor in ruil geld en producten leverden aan de gasthuizen. Er ontstond een prachtige lokale economie. Het Heilige Geest Gasthuis aan de Brink werd uitgebreid en in de loop van de eeuwen ontstonden uit deze stamboom van gasthuizen de bejaardenzorg, het Deventer Ziekenhuis en de psychiatrie.

Tot 1986 bestond deze synergie van zorginstellingen en landgoederen onder de naam Verenigde Gestichten. Tot die tijd hield de rentmeester en zijn staf kantoor in het verzorgingshuis het Grote en Voorster Gasthuis aan de Smedenstraat te Deventer. In 1986 scheidden de wegen. Stichting IJssellandschap concentreerde zich vanaf toen op het beheer van de landelijke eigendommen, in totaal 4.000 hectare bossen, cultuurgronden en natuurterreinen. De verzorgings- en verpleeghuizen gingen verder onder Solis.

Sprekers

Jaap Starkenburg is de huidige directeur van Stichting IJssellandschap en zal tijdens de lezing vertellen over deze unieke zorggeschiedenis en de rol van de rentmeester in het verzorgingstehuis. Pieter Folkeringa is secretaris hervorming langdurige zorg in de regio Salland en zal vertellen over de huidige ontwikkelingen in de zorg. Welke trends zien wij? Wat zijn tijdelijke ontwikkelingen en welke ontwikkelingen zijn tijdloos en conjunctuur ongevoelig? Hij zal de verbindingen tussen heden en verleden laten zien.

Lezingenreeks

De lezing is de zevende van een historische lezingenreeks van tien lezingen in het seizoen 2016-2017. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat.

Programma

U bent donderdag 20 april welkom in het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen. Vol is vol.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen via communicatie@deventerverhaal.nl, 0570 855 950

Nieuwsbrief