3 groene projectsubsidies voor IJssellandschap

IJssellandschap heeft subsidie gekregen van de provincie Overijssel voor uitvoering van de volgende projecten:

*Aanplant 50 lindebomen
*Heideontwikkeling Wechelerveld
*Aanleg poel en natuur-vriendelijke oever.

De bijdrage voor deze projecten komt voort uit het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’. Dit document verwoordt de resultaten van een intensief proces waarin veel verschillende partijen in Groene Tafels en in werkateliers samen een koers hebben uitgezet voor het natuurbeleid voor Overijssel. Het koersdocument beschrijft op vier hoofdthema’s diverse acties om met elkaar te zorgen dat we in Overijssel blijvend kunnen genieten en profiteren van natuur. Eén van deze acties is robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten. Jaarlijks wordt hiervoor nu budget vrijgemaakt: IJssellandschap heeft hier goed gebruik van kunnen maken.

– 50 lindebomen worden aangeplant op De Haere, Rande en Boxbergen. Bloeiende lindes zijn waardevolle drachtbomen voor wilde bijen.
– Op het Wechelerveld is een hectare bos verwijderd, de bodem is geplagd. Eerdere ervaringen leren dat de heideplanten, maar ook plantensoorten als de tormentil hier een
standplaats vinden. De tormentil is een waardplant voor de zeldzame aardbeivlinder.
– Aan de Kletterstraat op landgoed De Haere wordt op een laag perceel een poel gegraven en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Doelsoort is de kamsalamander.