3 juni IVN excursie Gooiermars

IVN Deventer organiseert met enige regelmaat excursies in het IJssellandschap gebied. Zo ook op zondag 3 juni a.s. om 14.00 uur in de Gooiermars.
Samen met landgoed De Bannink beheert IJssellandschap de Gooiermars (Vijfhoek, Holterweg) dat in 2013  is omgevormd van 60 ha landbouwgrond naar een veelzijdig natuurgebied. Hoe staat het er nu voor?

De Gooiermars is van oorsprong een moerassige laagte die functioneerde als verzamelbekken van water. Het is het brongebied van de Zandwetering die in de Middeleeuwen is gegraven. Het gebied is bijzonder omdat er kalkrijk grondwater uit de bodem treedt (kwel). Dit schept kansen voor bijzonder planten en dieren. Om de natuurpotentie van het gebied te benutten is 60 ha landbouwgrond recent heringericht als natuurgebied, de bovenlaag is afgegraven waardoor de zandlaag met de daarin aanwezige zaden tot ontwikkeling komen. Circa 40 hectare van de nieuwe natuur is eigendom van landgoed De Bannink. Circa 20 hectare van de nieuwe natuur ligt op gronden van IJssellandschap. De natuur in het gebied maakt onderdeel uit van het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Voor de begrazing zijn er Charolais koeien en Brandrode runderen ingeschaard.

In de afgelopen jaren heeft de plantenwerkgroep van IVN/KNNV-Deventer geïnventariseerd wat er weer ging groeien, want in het begin was het een zandvlakte. Spannend om te volgen wat er groeit en weer ‘terugkomt’. Intussen bloeien er orchideeën, echte koekoeksbloem en andere bijzondere planten.

Zondag 3 juni 14.00 uur excursie Gooiermars.
Startpunt aan de Spikvoorderweg in Deventer.
Routebeschrijving: Volg de Oerdijk richting Lettele, rechtsaf de Crőddendijk in, rechtsaf bij eerste zandweg = Spikvoorderweg > Na ± 1 km kom je bij het hek van IJSSELLANDSCHAP en IVN-vlag.
Of vanaf de Holterweg richting Holten, voorbij Colmschate linksaf de Aarninksweg in, daarna linksaf de Spikvoorderweg in tot hek van IJssellandschap.
Thema: Welke ontwikkeling zie je in dit natuurgebied dat nu zo’n 6 jaar oud is, welke planten kom je er tegen en wat kun je daar uit opmaken?
Kosten: kinderen €1,- , volwassenen €2,-
Info bij 06 – 4419 5328 en www.ivn.nl/afdeling/deventer

 

Nieuwsbrief