IN BEWEGING!!

De Beweging
In Beweging komen. Dat is wat we doen!  Heerlijk de bossen rondom Deventer in met senioren die niet meer alleen de natuur in kunnen of willen wandelen maar het wel fijn vinden om dit met een groep en met begeleiding te doen. Donderdag 5 april was de start van het wandelseizoen 2018 onder het motto ‘In Beweging’ !

IJssellandschap en Solis hebben de handen in een geslagen en enkele jaren geleden diverse wandelgroepen opgezet voor ouderen. Zo is er een groep die in voor- en najaar 10 weken wandelt bij de IJssellandschap landgoederen zoals Nieuw Rande, De Haere en de Kranenkamp. Deze groep bestaat uit mensen die zelfstandig thuis wonen of in een verzorgingshuis of aanleunwoning. Iedereen is welkom , zo krijg je een mooie diverse groep. Er gaat altijd een verhalenverteller mee, een wandeltrainer die oefeningen doet en er zijn begeleiders voor een praatje en als het nodig is een arm. Zonder de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers zijn deze wandelingen niet mogelijk. Solis zet een bus in, dus als mensen niet zelfstandig kunnen komen en is er nog plek, dan kunnen ze meerijden naar en van de bestemming. Als u mee wilt wandelen neem dan contact op met een van de organisaties (Jantina Oplaat/Solis of Jet Nieboer/IJssellandschap).

Doet
Op 9 en 10 april is weer een aantal groepen het 26-weekse leefstijlprogramma DOET voor mensen met geheugenbeperking gestart. De deelnemers, die allemaal nog zelfstandig thuis wonen gaan 1 x in de week naar een sportvereniging (SV Helios en sportpark Borgele) en 1 x in de week wandelen in het bos. Gezien de doelgroep gaat bij deze groep tevens een fysiotherapeut mee.
Jet Nieboer, coördinator IJssellandschap vertelt: “De reacties van de wandelaars zijn hartverwarmend. Deelnemers genieten met volle teugen en zeker zo na de lange winter is iedereen blij elkaar te ontmoeten en de ochtend samen te wandelen. Je ziet ook echt verbetering bij een aantal deelnemers. Mensen voelen zich na een paar wandelingen zekerder, soms wordt de rollator of de stok ‘vergeten’ en is er de eerste keer nog wel eens wat gesteun of gehijg wat betreft de af te leggen afstand, na een aantal keren merk je dat de conditie daar waar mogelijk echt verbetert”.

Uitbereidingsmogelijkheden
De groepen zijn een succes en de beperking zit ‘m soms in de logistiek: Het vervoer en de begeleiding. Maar natuurlijk breiden we de groepen heel graag  uit, zodat zoveel mogelijk mensen bewegen in, en genieten van de natuur rondom Deventer. Natuurlijk Bewegen ook daadwerkelijk in beweging zetten en groter maken!  Daarom, …mocht u dit initiatief een warm hart toe dragen en een idee hebben voor de vervoersuitdaging of uitbreiding in financiële middelen om zo een professionaliseringsslag te maken dan houden we ons van harte aanbevolen (j.nieboer@ijssellandschap.nl). Natuurlijk , ook als u mee wilt wandelen op donderdagochtend van 10.00 -11.30 uur bent u meer dan van harte welkom! Ook als u niet binnen de zorg van Solis valt.
Voor de groepen op maandag en dinsdag is wél een intake via Zorggroep Solis nodig.

 

(foto: al na de eerste wandeling werd er een wandelstok aan de wilgen gehangen, ..nou ja, in de beuk).

Nieuwsbrief