Sallandse bieders verwerven Abdij Sion

PERSBERICHT

De laatste monniken van abdij Sion in Diepenveen vertrekken binnenkort naar Schiermonnikoog.  Zo komt er een einde aan 132 jaar aanwezigheid van de cisterciënzers in onze streek. Met het oog hierop hebben zaakwaarnemers van de abdij de landerijen en gebouwen in een biedingsprocedure te koop aangeboden. Nu is bekend dat een combinatie van Sallandse bieders het grootste deel van de abdijgoederen heeft verworven.

De hoofdrol in de biedingsprocedure werd gespeeld door IJssellandschap. Jaap Starkenburg, directeur Stichting IJssellandschap www.ijssellandschap.nl, voerde overleg met vier boeren en de stichting Nieuw Sion over de wijze waarop zowel de abdij als de omliggende gronden zouden kunnen worden verworven.  Samen met hen werd een bod op de abdij en de 55 hectare landbouwgrond uitgebracht. Deze bieding is gegund. De rust en de stilte past weer naadloos bij de positionering van het naburige landgoed ‘’ de Kranenkamp” als stiltegebied (tevens in eigendom van IJssellandschap).  
De gebouwen van abdij Sion zijn gekocht door de onlangs opgerichte “Stichting Nieuw Sion”.  In deze stichting werkt een groep van tien initiatiefnemers uit Salland met banden met verschillende christelijke kerken samen.  Zij willen samen voortbouwen op het fundament dat de monniken hebben gelegd en van Nieuw Sion opnieuw een plek van stilte, gebed en van gastvrijheid maken. Het is de bedoeling dat een oecumenische monastieke communiteit de abdijgebouwen gaat bewonen en dat deze groep het getijdengebed gaat voortzetten. Daarnaast staat de gastvrijheid hoog in het vaandel van de initiatiefnemers.

Volgens de voorzitter van het stichtingsbestuur Peter Dullaert – eerder actief als pastor in de Lebuïnusparochie – komt er alle ruimte voor gasten die zich willen bezinnen. Voor gasten die voor meerdere maanden tot verstilling willen komen maar ook voor mensen die voor een paar dagen in het gastenverblijf willen verblijven; wordt op termijn een aanbod ontwikkeld. 
De beheerderswoningen bij de oprijlaan van de abdij blijven bewoond door de families de Munnik, de voormalige pachters van de boerderij van Sion.

De bovengenoemde overname zal tot de nodige veranderingen leiden maar houdt tevens in dat Nieuw Sion een plek van stilte en bezinning in Salland zal blijven met ruimte voor velen. Zoals Jaap Starkenburg aangeeft: “met deze gezamenlijke verwerving behouden we het wezen en de schoonheid van de abdij voor de Sallandse samenleving”.

Nieuwsbrief