Geen woningbouw Stadsland Deventer

Het programma Wonen Ruimte Stad van de gemeente Deventer heeft als tussenproduct de Kansenkaart wonen Deventer opgeleverd met zoeklocaties voor nieuwe woningbouw. Aan de gemeenteraad werd afgelopen week gevraagd antwoord te geven op o.a. de vraag of Stadsland ingebracht moet worden in het onderzoek naar Verstedelijking in Balans van de Stedendriehoek voor ontwikkeling op de langere termijn (na 2035). Als eigenaar van de grond van het Stadsland én als hoeder van de groene kwaliteit van de stadsrand van Deventer heeft IJssellandschap geadviseerd om Stadsland NIET te bebouwen. Hier moet de IJssel ruimte kunnen blijven krijgen en de bodem heeft voor landbouw en natuur een hoge kwaliteit. We sluiten woonwijken in het landelijke gebied niet uit, maar zeggen duidelijk NEE tegen woningbouw op het Stadsland. Intensieve bebouwing van het Stadsland zal volgende generaties met meer lasten dan lusten opzadelen.

Op woensdag 5 juni 2024 heeft Judith Snepvangers, algemeen directeur, in gesproken in de raadsvergadering van de gemeente Deventer. De volledige inspraak vind je HIER.

Samengevat de volgende onderbouwing:

Het Stadsland is oorspronkelijk een buitendijks gebied, uiterwaarde. Het is de enige plek waar de IJssel bij Deventer nog kan ‘ademen’. Er ligt niet voor niks een ruimtelijke reservering (Rijkswaterstaat) voor de lange termijn. Juist omdat we de toekomst en de veranderende dynamiek van de IJssel niet kennen moet je het Stadsland in reserve houden. Als we nu deze ruimte laten innemen door stedelijke functies kunnen we niet meer terug als het water volgende generaties aan de lippen staat.

Door zijn oorsprong als uiterwaarde is de bodem in het stadsland van nature rijk. Een rijkdom die voor voedselproductie én natuur belangrijk is.

Overal in het land horen we het adagium ‘Bodem en water sturend’. Als de raad dat ook voor Deventer serieus neemt, dan wordt er niet gekozen voor intensieve woningbouw in een uiterwaarde als het Stadsland, ook niet na 2035.

En cultuurhistorie en identiteit, cruciale waarden van het landschap rond Deventer, zijn in de Kansenkaart amper uitgewerkt. Het feit dat het Stadsland al eeuwenlang de plek is waar het voedsel voor de stad vandaan komt ontbreekt. En met een volgebouwd Stadsland verliest Deventer haar vrije uitzicht vanuit de binnenstad, en daarmee het unieke karakter van de stad, haar allure als stad aan de IJssel.

Zijn wij louter negatief over de Kansenkaart? Nee.  Wij zijn blij dat er een start gemaakt is om de zoekgebieden zorgvuldig af te wegen op meer criteria dan alleen de hoeveelheid woningen die er op passen en de afstand tot voorzieningen. Wij staan achter de ambitie om via de woningbouwopgave te werken aan een gezonder en duurzamer Deventer.

Wij zouden graag zien dat in een fase van diepgaandere analyse ook de alternatieve keuze ‘intensivering van bestaande woongebieden’ toe wordt gevoegd, waardoor het principe van een Compacte stad, waar wij voorstander van zijn, nog steviger vorm kan krijgen.

Verkeerstechnisch hebben wij over een derde brug geen mening. Als die derde brug er moet komen, zorg dan dat er regionaal een goed masterplan komt, waar alle omliggende gemeenten bij betrokken zijn. Waar vanuit het bodem- en watersysteem gewerkt wordt, zodat functies die afhankelijk zijn van een goede bodem ook op de juiste plek ruimte krijgen.

Zie hier: Kansenkaart Wonen Deventer

 

 

 

Nieuwsbrief