Beedeal Bloemenweide Epse Noord

In Deventer is op 14 september de bloemenweide in Epse Noord ingezaaid, tegenwoord de ‘Olthofsweiden’ geheten. IJssellandschap heeft deze natuurlijke bufferzone in eigendom en beheer en heeft de Imkersvereniging Deventer aangeboden een stuk land van 2 ½ ha bijvriendelijk in te richten. Daarbij heeft de gemeente Deventer de toezegging gedaan dat er in maart 2019 een bloemenrand kan worden ingezaaid langs de bestaande wandelweg. Hier gaat bij deze acties vooral ter bevordering van de wilde bijen en vlinder soorten. IJssellandschap doet het beheer en de imkersvereniging zorgt voor het zaadgoed en inzaaien, en voor extra activiteiten zoals wieden, bijenhotels en monitoring. Er is afgelopen voorjaar een nul-meting gedaan en geteld hoeveel wilde bijen in het gebied voorkomen.

Aanleiding is de “BeeDeal”, die op 30 augustus 2017 is getekend door Centrum Landbouw & Milieu, Imkervereniging Deventer, ANV Groen Salland, LTO noord Salland, gemeente Deventer, Waterschap DOD en de Ulebelt. De partijen hebben gezamenlijk gezocht naar concrete verbeteringen in de eigen omgeving om de bijenstand te verbeteren. De voornemens die hier uit zijn gekomen zijn op papier gezet en gezamenlijk ondertekend. De concrete mogelijkheden ter verbetering van de soorten zijn samengevoegd in een zogeheten BeeDeal Toolbox.

Nieuwsbrief