Boswerkzaamheden Oostermaet

Uitvoering bosbeheer Oostermaet

In 2019 – 2020 voert IJssellandschap bosbeheer en groot onderhoud uit op landgoed Oostermaet.De bomen in het bos die gemerkt zijn met oranje strepen worden omgezaagd en afgevoerd.

Het doel van dit beheer is om mooie bomen meer ruimte te geven en een gevarieerd bos in stand te houden. Dode of gevaarlijke bomen worden opgeruimd, in ieder geval voor zover ze langs de paden staan. Ook worden er groepen bomen gekapt, zodat hier een nieuwe generatie bos kan gaan groeien. Een ander doel van dit beheer is om het hout te oogsten voor de verkoop.

Daarnaast gaat IJssellandschap over tot velling van aangetaste fijnsparren in dit bosgebied. De droogte en warmte van de afgelopen twee zomers hebben de fijnspar geen goed gedaan. De afname in vitaliteit hebben de bomen kwetsbaar gemaakt voor de ‘letterzetter’, een kever die zijn broedsel onder de bast van de boom legt. De larven die hier uit voortkomen maken gangen onder de bast waardoor zij de boom als het ware “ringen” (zie ook: https://ijssellandschap.nl/letterzetters/) . Als gevolg hiervan sterft de boom af. IJssellandschap zaagt de dode en aangetaste bomen weg. Daarna volgt aanplant.

De werkzaamheden zij opgestart en worden naar verwachting februari 2020 afgerond. Zeker gezien de regen van de afgelopen tijd, was schade aan wegen en paden onvermijdelijk. Na afronding van de oogst en bij drogere omstandigheden gaat IJssellandschap de paden herstellen.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem voor meer informatie gerust contact op met IJssellandschap. Bel 0570-635955

Nieuwsbrief