Maatregelen Broedseizoen

In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet (=grutto-zie foto hierboven), die leggen in de mei maand niet. Dit rijmpje van vroeger kennen de meesten wel. Maar mei, klopt dat wel? Niet helemaal. Je ziet vaak al veel eerder vogeltjes in de tuin druk in de weer met takjes en pluisjes en het officiële broedseizoen start landelijk al op 15 maart.

Deze datum is uiteraard gekozen als richtlijn. Net zoals dat de blaadjes niet elk jaar op dezelfde datum ontluiken starten de vogels ook elk jaar wisselend met het broeden. Het hangt af van het weer, en de ene vogel is de andere niet. Bij landgoed De Haere bijvoorbeeld, zien we de meerkoet zelfs  in augustus nog een nest maken in de gracht. Maar over het algemeen kun je zeggen dat de meeste vogels broeden tussen maart en juli. En ja, dus ook in mei.

In Nederland hebben we de Natuurbeschermingswet. Onderdeel hiervan is onder andere dat vanaf 15 maart tot 15 juli ‘geen handelingen plaatsvinden in de natuur die kunnen leiden tot verstoring van de vogels, het nest, de eieren, de jongen en de habitat eromheen’. Het broedseizoen dus. Daarnaast gelden er nog andere afspraken, zoals  met Rijkswaterstaat in het kader van Ruimte voor de Rivier.

De algemene zorg voor flora en fauna, de Natuurbeschermingswet en de overige afspraken is de reden dat we een aantal maatregelen doorvoeren in deze periode. Zo zijn bepaalde gebieden vanaf 15 maart /15 april afgesloten (soms zelfs tot in september).  Dit geldt voor de lage-uiterwaarden waardoor bepaalde stukken van de Ossenwaard en Keizersrande tijdelijk niet toegankelijk zijn en de trap bij de Wilhelminabrug is afgesloten. Overigens zijn alle andere gebieden van IJssellandschap wel gewoon toegankelijk, dus er blijft nog genoeg natuur over om te wandelen en te fietsen. Zie voor een overzicht van de maatregelen  HIER de recreatiekaart Deventer.

haasjes in het weiland

Alles natuurlijk tot doel om de natuur rust te geven en de biodiversiteit te bevorderen. Hard nodig! Trouwens ook loslopende honden kunnen broedende vogels en bijvoorbeeld een hazenleger met jongen verstoren. Hou ze daarom goed aan de lijn. Want broedseizoen en andere afspraken of niet, vanzelfsprekend is het belangrijk dat we met z’n allen altíjd met zorg omgaan met onze omgeving zodat flora en fauna er van kunnen profiteren. Natuurlijk hebben wij, mensen, daar ook profijt van. Je ziet dat vooral ook nu in dit Corona-tijdperk, we veel de  natuur intrekken,  er afleiding, troost en rust vinden. Geniet ervan!

Meer info over de natuurbeschermingswet vind je HIER (bron:RVO)

Volg bij het bezoeken van onze gebieden de richtlijnen van het RIVM

Nieuwsbrief