Broedseizoen vanaf 15 maart 2023

In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet (foto boven is geen grutto maar scholekster :), die leggen in de mei maand niet. Dit rijmpje van vroeger kennen de meesten wel. Maar mei, klopt dat wel? Niet helemaal. Je ziet vaak al veel eerder vogeltjes in de tuin druk in de weer met takjes en pluisjes en het officiële broedseizoen start dan ook landelijk op 15 maart.

Deze datum is uiteraard gekozen als richtlijn. Net zoals dat de blaadjes niet elk jaar op dezelfde datum ontluiken starten de vogels ook elk jaar wisselend met het broeden. Het hangt af van het weer, en de ene vogel is de andere niet. Bij landgoed De Haere bijvoorbeeld, zien we de meerkoet ook  in augustus nog een nest maken in de gracht. Maar over het algemeen kun je zeggen dat de meeste vogels broeden tussen maart en juli. En ja, dus ook in mei.

In Nederland hebben we de Natuurbeschermingswet. Onderdeel hiervan is onder andere dat vanaf 15 maart tot 15 juli ‘geen handelingen plaatsvinden in de natuur die kunnen leiden tot verstoring van de vogels, het nest, de eieren, de jongen en de habitat eromheen’. Het broedseizoen dus. Daarnaast gelden er nog andere afspraken, zoals met Rijkswaterstaat in het kader van Ruimte voor de Rivier.

De algemene zorg voor flora en fauna, de Natuurbeschermingswet en de overige afspraken zijn de reden dat we een aantal maatregelen doorvoeren in deze periode. Daarom is een klein aantal delen van onze gebieden vanaf 15 maart niet toegankelijk.  Dit geldt voor de lage-uiterwaarden van de Ossenwaard en Keizersrande bij Deventer en bijvoorbeeld het pad door het boerenlandvogelgebied bij De Mars/Bolwerksweide (dichtbij De Steenenkamer). Ook de trap bij de Wilhelminabrug bij Deventer is afgesloten.

Het doel van de afsluiting is om de natuur rust te geven en het aantal verschillende soorten planten en dieren te bevorderen. Hard nodig! Ook loslopende honden verstoren broedende vogels en bijvoorbeeld een hazenleger met jongen of een moeder ree. Hou ze daarom goed aan de lijn. Want broedseizoen en andere afspraken of niet, vanzelfsprekend is het belangrijk dat we met z’n allen altíjd met zorg omgaan met onze omgeving zodat plant en dier er van kunnen profiteren. Zo kunnen wij allemaal genieten van het IJssellandschap.

De meeste gebieden gaan 15 juni weer open. Overigens is het grootste gedeelte van de landgoederen van IJssellandschap wel gewoon toegankelijk voor recreatie. 

Nieuwsbrief