Dhr. H.P. Benschop nieuw bestuurslid IJssellandschap

Bestuurslid dhr. mr. E. de Jong heeft na 16 jaar het bestuur van IJssellandschap verlaten. In dhr. H.P. Benschop hebben wij zijn opvolger gevonden.

Dhr. Benschop is directeur van het onafhankelijke Overijsselse Trendbureau. Wij zijn blij met de komst van dhr. Benschop omdat hij als trendwatcher en onderzoeker van de ontwikkelingen in landelijk- en stedelijk gebied een bijzondere inbreng heeft. Hij brengt tevens een provinciaal en regionaal netwerk mee.

Wij willen mr. de Jong  hartelijk danken voor zijn jarenlange constructieve inzet voor onze stichting.

Het bestuur bestaat nu uit Mevr. G. Wijffels/voorzitter, dhr. mr. M. Werker/penningmeester, Dhr. R. Schouten/secretaris, Mevr. M. Meijerink/algemeen bestuurslid en dhr. H.P. Benschop / algemeen bestuurslid.

Nieuwsbrief