Gemeente Deventer en IJssellandschap tekenen voor partnerschap

IJssellandschap en de gemeente Deventer hebben hun samenwerking vanuit de eeuwenlange historie opnieuw bekrachtigd. 27 mei werd op ‘Heerlijkheid Linde’ in Schalkhaar de partnerschapsovereenkomst ondertekend. Als het van toegevoegde waarde is voor natuur, landschap en maatschappij kan gekozen worden voor samenwerking om grond in te zetten voor maatschappelijke doelen.

Het partnerschap houdt verder in dat beide partijen elkaar actief informeren en adviseren over relevante plannen en thema’s waarbij grond een rol speelt. Judith Snepvangers, algemeen directeur IJssellandschap: “De groene kwaliteit van het landschap rond Deventer heeft de stad en haar inwoners veel te bieden. Door onze samenwerking te hernieuwen hopen we deze meerwaarde verder te vergroten.”

Wethouder Rob de Geest: “IJssellandschap en de gemeente Deventer voelen zich verantwoordelijk voor het landschap. We bezitten en beheren allebei grote stukken grond in de gemeente. Samenwerking is voor beide partijen van belang, ook gelet op de ruimtelijke vraagstukken die op ons afkomen. Van woningbouw, energietransitie tot duurzame landbouw. Onze samenwerking gaat al eeuwen terug. Met dit partnerschap onderstrepen we dat nog eens extra.”

Symbolische ondertekening
De ondertekening op het voormalige terrein Deventer-Noordoost is symbolisch. IJssellandschap heeft dit gebied in 2020 van de gemeente gekocht. IJssellandschap creëert hier een natuurrijke verbinding tussen stad en platteland onder de naam Heerlijkheid Linde. Een unieke biologische stadsboerderij gaat hier het hart vormen. De aankoop door IJssellandschap ging toen gepaard met de verkoop van de gronden Hagenvoorde in Schalkhaar aan de gemeente. In de toekomst moeten hier woningen komen.

Grond
De gemeente Deventer is eigenaar van veel publieke gronden en landbouwgronden nabij de eigendommen van particuliere stichting IJssellandschap. IJssellandschap is eigenaar van veel natuur-, cultuurgronden en landgoederen rondom de stad.

Maatschappelijke doelen bereiken
De huidige tijd brengt grote ruimtelijke vraagstukken mee zoals woningbouw, energietransitie, duurzame landbouw en recreatiemogelijkheden. Deze ingewikkelde thema’s raken ook het landschap en de Deventer inwoners van stad en land. Als het de omgeving dient en het past bij het gemeentelijke beleid, de visie van IJssellandschap en de gezamenlijke grondpositie, kan gekozen worden voor samenwerking om maatschappelijke doelen te bereiken.

2021mei

Nieuwsbrief