Gezamenlijke aankoop De Poll Lettele

Samenwerking leidt tot versterking
‘Een mooie coproductie’. Zo beschrijft Jaap Starkenburg, directeur IJssellandschap, de gezamenlijke koop van land- en tuinbouwbedrijf ‘De Pöll’ samen met de familie Kuipers, hoevepachter bij IJssellandschap. In september vond de verkoop op inschrijving plaats van het gehele bedrijf in Lettele. De overdracht van het biologische SKAL gecertificeerde land- en tuinbouwbedrijf, was begin december. Het landbouwbedrijf, waar decennia lang zeugen en vleesvarkens rondliepen en asperges werden geteeld, staat in de buurt vooral bekend onder de naam Gait Jan de Groenteman. Ruim 20 jaar verkochten Jan en Marietje Olden hier hun eigen geteelde biologische groenten aangevuld met producten van collega telers uit de buurt. Jan en Marietje en hun voorouders pachten het bedrijf al 160 jaar (!). Wegens gebrek aan opvolging zette ASR het uiteindelijk in de verkoop.

Boerderij, erf en extra grond zijn verkocht aan Henk en Mariska Kuipers zij hebben al een biologische geitenhouderij én een pedicurepraktijk aan de Oostermaatsdijk en die blijven daar ook. Het oprichten van een nevenbedrijf op deze plek zal de huidige bedrijfsvoering gaan versterken. Henk Kuipers is blij met deze mooie kans en vertelt; ‘we zijn nu aan het onderzoeken in welke richting we deze tweede locatie precies gaan invullen. We gaan er in ieder geval geen geiten melken. De overige omliggende gronden zijn aangekocht door IJssellandschap en worden in pacht aan ons uitgegeven’.

Een succesvolle samenwerking dus, en in alle opzichten een win-win situatie. De familie Kuipers heeft de mogelijkheid uit te breiden en het bedrijf te versterken op een plek dicht in de buurt en die goed bij ze past. Jan en Marietje Olden zijn natuurlijk gehecht aan de plek. Ze zijn daardoor weliswaar verdrietig vanwege het vertrek maar vooral ook blij dat de biologische grondslag waar zij zich met passie voor hebben ingezet, en waar ze zich, zoals Marietje het zelf aangaf, letterlijk ‘krom’ voor hebben gewerkt, wordt voortgezet. Daarnaast is het ook een kans voor IJssellandschap; de aangekochte gronden liggen in het kerngebied van de stichting en zijn een mooie aanvulling op het naastgelegen eigendom ‘het Hemeltje’.

 

 

14 dec 2018, j.nieboer

Nieuwsbrief