(reageren niet meer mogelijk) Betrokken faunabeheerder Jachtveld ’t Nijendal

Betrokken faunabeheerder Jachtveld ’t Nijendal

Landgoed ’t Nijendal in Olst komt per 1 januari 2024 beschikbaar voor het faunabeheer. ’t Nijendal is een 206ha groot, gevarieerd gebied dat bijna geheel is aangemerkt als natuurgebied. We zijn op zoek naar een gepassioneerde en vaardige faunabeheerder die dit jachtveld wil huren en zich in gaat zetten voor het beheer, het vergroten van de biodiversiteit én een goede communicatie richting het publiek, bewoners en pachters.

Als faunabeheerder ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van een evenwichtig ecosysteem en het bevorderen van een gezonde wildpopulatie. Het gaat op landgoed ’t Nijendal met name om het reguleren van de reewildstand, vanuit de opgaven van de provincie Overijssel en de bescherming van aanplant en natuurlijke verjonging. De jacht op de wildsoorten wordt niet verhuurd.

Verantwoordelijkheden

• De faunabeheerder doet zijn werk ten dienste van de bezittingen van IJssellandschap
Samen met ons ben je beheerder van het gebied. Dit vraagt een open houding, nieuwsgierigheid en vakmanschap. Er is regelmatig afstemming tussen de faunabeheerder, pachter en IJssellandschap waarbij het goede gesprek gevoerd wordt over de inzet van de jachthouder voor het beheer van het gebied.
• De faunabeheerder is in goede verbinding met bewoners en bezoekers
We zijn allen verantwoordelijk voor een goede balans in de natuur: beheerder, recreanten/bewoners, pachter(s) én de jachthouder. Een goede communicatie is hierbij belangrijk. Je geeft uitleg over het wildbeheer en de manier waarop het publiek kan bijdragen aan een evenwichtig ecosysteem. Woonachtig in de regio en / of bekend met de lokale situatie is hierbij een voordeel.
• De faunabeheerder is een actieve beheerder
Je bent bereid en hebt er zin in om actief mee te werken in het veld ten behoeve van het behoud en de verbetering van het leefgebied voor flora en fauna. Bijvoorbeeld door het aanleggen van broedplaatsen en het verwijderen van invasieve (flora)soorten. Beheer- en schadebestrijding kan alleen uitgevoerd worden in overleg met en met toestemming van de jachthouder / grondeigenaar: IJssellandschap.

Vereiste vaardigheden/kwalificaties
• In het bezit van de benodigde jachtacte(s) en andere relevante vergunningen;
• Ervaring met faunabeheer en biodiversiteitsprojecten;
• Uitstekende kennis van flora en fauna;
• Goede communicatieve vaardigheden.

Wijze van verhuur
IJssellandschap is en blijft formeel jachthouder. De jacht wordt voor de duur van 1 jaar overgedragen aan de faunabeheerder middels een jaarlijkse toestemming om buiten gezelschap te jagen. Uiteraard is de intentie om een langjarige samenwerking aan te gaan, waarbij er jaarlijkse toestemming wordt verleend.

Procedure
Ben je enthousiast om het faunabeheer uit te voeren op basis van jaarlijkse huur? Stuur dan een duidelijke motivatiebrief naar info@ijssellandschap.nl voor 4 juli 2023. Heb je nog vragen bel dan gerust met Gerben Visser, 06-22800250.

Voor meer informatie over de jacht bij IJssellandschap zie www.ijssellandschap.nl/jacht

fotos: @bramdejong

Nieuwsbrief