Goed Natuurnieuws uit het IJssellandschap

De afgelopen tijd kwam er  veel goed nieuws uit de natuur bij ons binnen! Gerben Visser, landschapsbeheerder, kwam telkens enthousiast met een nieuwe melding van zeldzame en/of bijzondere planten en dieren.

De plotselinge stroom aan jubelnieuws begon met de melding van de Vogelwerkgroep IJsselstreek. Deze organisatie voert veel vogel-inventarisaties uit in het IJssellandschap. Zij meldden het succes van de recent nog herstelde zwaluwwanden bij Bolwerksplas. Maar liefst 135 bewoonde pijpen en nog wat in aanbouw zijnde nestjes. Wetende dat een nest gemiddeld 4 jongen heeft betekent dit dat er minimaal 540 geboortekaartjes verstuurd kunnen worden!

Toen was daar opeens een melding van de Oostelijke Witsnuitlibelle. In het IJssellandschap! De website van de Vlinderstichting meldt: “…geen zwerflustig insect maar soms duiken ze plots ergens op. Zeer zeldzaam. Een losse waarneming uit 1994 uit Friesland. In 2005 werd een populatie ontdekt in het natuurgebied Dellebuursterheide in Zuidoost-Friesland..”. Bijzonder dus. Daarnaast sowieso veel waarnemingen van bijzondere vlindersoorten, zoals: de kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder en de grote vos.


Via facebook en ook waargenomen door bosmedewerker Tino van Beek, ontvingen we een prachtige foto vanuit de Moespotleide, met heel veel bloeiende wilde orchissen waaronder de moeraswespenorchissen. Ook een mooi succes in dit nieuwe natuurgebiedje in Diepenveen.

En de Rode Wouw, ook niet op elke straat-/boshoek te vinden. 15 tot 20 broedparen in heel Nederland. Gerben, aanwezig bij het ringen van deze vogels was onder de indruk. De Stentor wijdde er zelfs een artikel aan. 

Vervolgens nog de Hazelworm. In Wesepe. Het lijkt een slang maar is een hagedis zonder pootjes. De Hazelworm, die zich voedt met naaktslakken en regenwormen, is niet direct heel zeldzaam in Nederland maar wel in onze regio. Omdat de hazelworm geen grote afstanden aflegt, maximaal 1000 meter per jaar, is hij gevoelig voor versnippering in het landschap en is verspreiding zeker niet vanzelfsprekend.

En last but not least, via onze eigen Henk Jan, BOA bij IJssellandschap, kwamen er nu en dan in onze personeels Whats’app ook foto’s binnen van prachtige ree-kalfjes. Niet zeldzaam, wel allerliefst.

Nieuwsbrief