Groene dooradering Landgoed Keizersrande

In samenspraak met biologisch dynamisch landbouwbedrijf De Oosterwaarde plant IJssellandschap op de pachtgronden een singel van ruim 2000m2, een heg met 1700 planten en een aantal losstaande bomen. Hiermee creëren we een prachtige groene dooradering van het binnendijkse uiterwaardengebied. De Oosterwaarde is onderdeel van Landgoed Keizersrande, gelegen langs de IJsseldijk in Diepenveen.

De 4 meter brede singel die aangeplant wordt zorgt voor verbinding met het aanwezige groen vanuit landgoed Keizersrande en past bij de visie voor het landgoed (zie b.v. ook: Nieuw Smets Rande, monument voor de toekomst).

De singel bestaat onder andere uit vlier, krent, appel, kardinaalsmuts en ca 10 andere soorten en biedt hiermee luwte in het landschap. Aantrekkelijk voor insecten die weer een rol spelen bij de plaagbestrijding zoals passend bij de biologisch dynamische werkwijze van de Oosterwaarde.

De heg en de singel bieden plek aan tal van vogelsoorten die op hun beurt weer afkomen op de insecten en een broedplaats vinden in de struiken. In de singel komen doorkijkjes naar de boerderij en akkers. De scherpe hoeken van de akkers worden afgerond door ook hier een diversiteit aan struiken en heesters te planten.

De aanleg van de groene dooradering is onderdeel van het toekomstgerichte groenbeleid van IJssellandschap en haar agrarische ondernemers. Het landschap wordt met de aanleg van het nieuwe groen kleinschaliger en veelzijdiger. De aanleg is mede mogelijk door een bijdrage van de Provincie. Agrarische Natuurvereniging  (ANV) Groen Salland voert het plantwerk in opdracht van IJssellandschap uit.

 

Nieuwsbrief