Groene inburgering van start Deventer

Inburgering verbreed met natuuractiviteiten

Onder het mom “bezig zijn in het groen is goed voor iedereen” gaat in Deventer een bijzonder project van start met Vluchtelingen in het groene landschap. Als onderdeel van hun inburgeringstraject gaan vluchtelingen aan de slag met snoeiwerk, weghalen van opslag en andere groene werkzaamheden. Begeleid door professionals en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Landschap Overijssel en IJssellandschap wordt tevens gewerkt aan taal en cultuur, zodat het deze vluchtelingen ook verder helpt met inburgeren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Voordat de vluchtelingen het tuingereedschap oppakken, krijgen ze in een natuurles meer informatie over natuur en landschap in Nederland en hoe mensen daarmee omgaan.
De eerste activiteit is tijdens NLdoet op 16 maart, op landgoed De Oostermaet . Op dit landgoed van IJssellandschap worden er nieuwe loofbomen aangeplant waarmee de biodiversiteit en de wateropvang worden vergroot.

Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel en Jan van der Werff, directeur VluchtelingenWerk Oost Nederland, zijn enthousiast over dit gezamenlijke initiatief. Jacob van Olst: ‘Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen onze organisaties, waarbij de vluchtelingen én het landschap er beiden beter van worden.

De bedoeling is dat men zo’n 10 keer een dagdeel per week werkt in het groen. De verwachting is dat een deel van hen zo de smaak te pakken heeft dat ze actief blijven in het landschapswerk. ‘Het is fijn om iets zinvols te doen. Er is veel voor mij gezorgd, het voelt goed om ook zelf voor iets te kunnen zorgen. Het maakt me wat minder verdrietig’, vertelt een van de deelnemers.
Tevens kan het een opstapje zijn naar regulier werk. Deze cyclus van een natuurles en pakweg 10 werkdagen wordt nog twee keer herhaald, waarna de balans wordt opgemaakt. Gekeken wordt wat het effect is van dit traject op deelnemers en of het voor hen zinvol is dit voor langere tijd te organiseren.
Naast werkzaamheden in het landschap wordt ook de tuin van het kantoor van Vluchtelingenwerk in het Bergkwartier aangepakt. Deze tuin is daarmee ook een mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met groen-werk en kan ook een ontmoetingsplek met de buurt worden. In overleg met St. Bergkwartier wordt de tuin heringericht.

Dit initiatief maakt deel uit van het project “Zorgend Landschap” en wordt medegefinancierd vanuit de Provincie Overijssel en de gemeente Deventer.

@foto: Landschap Overijssel

Nieuwsbrief