VERVULT Vacature HBO Afstudeerstage WIJ-IJssellandschap

 

IJssellandschap heeft plaats voor een
Stagiair – afstudeeropdracht
Onderzoek- en advies  W-IJSSELLANDSCHAP

IJssellandschap is een particuliere stichting met 4300ha landschap bestaande uit natuur en bos, uiterwaarden, landbouwgrond en landgoederen in en rondom Deventer. We bezitten daarnaast 80 monumentale panden, waarvan 25 pachtboerderijen 2 landhuizen en 1 molen. Onze inkomsten komen voornamelijk uit pacht en huur. Onze opdracht is om op de lange termijn het beheer, de bescherming en de ontwikkeling, en daarmee de kwaliteit en vitaliteit van het (IJssel)landschap waarborgen ten behoeve van het welzijn van mens, plant en dier.

Ambitie:

IJssellandschap vervult een belangrijke regionale en maatschappelijke functie. We zijn ambitieus en gaan mee met de tijd. Dat blijkt onder andere uit het oprichten van Natuurderij Keizersrande, een biologisch dynamische boerderij in de uiterwaarden bij Deventer en het recent ontwikkelen van Landgoed Heerlijkheid Linde aan de stadsrand.  Onze maatschappelijke opdrachten vervullen wij samen met onze ondernemers, huurders, bewoners, overheden en andere relaties. Samenwerken en goed partnerschap leidt tot een breder draagvlak en meer mogelijkheden (handen, inzet, financiën, etc.) voor onze doelen en opgaven.

IJssellandschap wil als gebiedsbeheerder graag onderdeel zijn van een sterk netwerk bestaande uit haar partners en stakeholders.

Een netwerk dat zich inzet voor de huidige gemeenschappelijke opgaven die onder andere gericht zijn op:

  • Duurzaamheid
  • Regionale vitaliteit
  • Klimaatadaptatie en
  • Biodiversiteit

Wij willen dit netwerk van partners ondersteunen in deze gezamenlijke uitdagingen en oplossingen. Het netwerk is daarbij ook onze verbinding met de maatschappij, de oren en ogen in het veld. We bieden grond, gebouwen, daadkracht, kennis, netwerk en lobbyisten.

Samen zorg dragen voor het behoud, beheer en de versterking van een aantrekkelijk cultuur- en natuurlandschap in Salland en meer specifiek in en rondom Deventer.

Onderzoek en advies:

Hoe zien onze partners IJssellandschap
–              nul-meting door kwalitatief onderzoek

Op welke manier kan IJssellandschap haar faciliterende rol uitvoeren als het gaat om de brede, gemeenschappelijke opgaven.
–             
Onderzoek en aanbevelingen

Doel:

Er ontstaat een duidelijk beeld van hoe onze partners IJssellandschap framen en welke rol IJssellandschap moet vervullen om als facilitator op te treden in het sterke netwerk. Daarnaast worden er haalbare aanbevelingen gegeven en afwegingen gemaakt voor acties/initiatieven en projecten gericht op dit netwerk én de gezamenlijke opgaven op het gebied van Duurzaamheid, Regionale Vitaliteit, Klimaatadaptie en Biodiversiteit in deze regio.

Aard van de stage:

Afstudeerstage HBO niveau. Onderzoeks- en aanbeveling.

Periode:

Februari – juli 2023 , of in overleg.

Inzet en tijdsbesteding:

In overleg. Hybride bespreekbaar. Stagiair dient wel enkele dagen per week te werken vanuit de kantoorlocatie op landgoed De Haere in Olst om zo feeling te krijgen met de organisatie. Dagen in overleg.

Vergoeding:

Afhankelijk van definitieve stage-afspraak en niveau tussen de 300 en 400 euro per maand

Begeleiding:

Begeleiding wordt geboden door Jet Nieboer (Beleidsmedewerker PR-communicatie/educatie/vrijwilligers) in combinatie met Judith Snepvangers (directeur IJssellandschap).

Overig:

Gezien het feit dat het hier deels een kwalitatief onderzoek betreft waarbij interviews worden gehouden met onze stakeholders, is het van belang dat de stagiair communicatief vaardig is, gevoel heeft voor en affiniteit met onze partners zoals agrarische ondernemers en overheden.

Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij naar www.ijssellandschap.nl of neem voor een nadere kennismaking met de organisatie contact op met Jet Nieboer, beleidsmedewerker communicatie/vrijwilligers/educatie en projecten 06-30335588.

 

Nieuwsbrief