Hoogwater IJsseluiterwaarden

Er is hoogwater op komst. Rijkswaterstaat heeft een melding gedaan dat de komende dagen een hoogwatergolf door de IJssel gaat. Deze zet een deel van de uiterwaarden, ook in en rondom Deventer weer onder water. Het kan altijd gebeuren maar het verrast toch in deze tijd van het jaar. Het hoge water betekent dat het kruidenrijke grasland verloren gaat en de broedvogels in het gebied het niet gaan redden. Voor alles wat bloeit en groeit in de uiterwaarden, voor de boeren die zich naast de bedrijfsvoering inzetten voor het natuurbeheer en voor andere betrokkenen met hart voor dit gebied is dit een lastig gegeven.

Om het gras dat al gegroeid is te kunnen redden als wintervoer is er niet anders kunnen besluiten om nu het land toch al te maaien. Anders gaan niet alleen de broedvogels, maar gaat ook het gras verloren. Bovendien is hoogwater en lang gras geen goede combinatie. Zodra het water zakt gaat het schimmelen en duurt het langer voor er weer mooi (kruidenrijk)grasland staat. Uiteraard is of wordt er alleen gemaaid op de hooilanden die nu door het hoge water bedreigd worden.

20 mei 2024

Nieuwsbrief