IJssellandschap nieuwe beheerder Teugse- en Veenoordkolkgebied

Op 21 december 2017 is de “Overeenkomst beheer en onderhoud Teugse- en Veenoordkolk” ondertekend door IJssellandschap en de gemeente Deventer. Hiermee is per 1 januari 2018 het beheer van het uiterwaardengebied Teugse- en Veenoordkolk overgedragen aan IJssellandschap. IJssellandschap kan hiermee het beheer van ruim 40ha uiterwaardennatuur toevoegen aan haar beheerareaal.

Met enthousiasme heeft IJssellandschap de afgelopen jaren meegewerkt aan het project Veenoordkolk en Teugse kolk. De uiterwaard heeft zich de afgelopen jaren door een gezamenlijk inrichtingsproject tussen de gemeente Deventer, de Grondbank en IJssellandschap ontwikkeld tot een prachtig gebied voor natuur en extensieve recreatie.

IJssellandschap kijkt er naar uit om de potenties door een goed beheer te verwezenlijken en zo bij te dragen aan een aantrekkelijk gebied voor mens, plant en dier, in de directe nabijheid van de stad.