In Memoriam: prof.dr.ir. Gerrit Meester

Gerrit Meester (1944 – 2020)  overleed donderdag 28 februari na een noodlottig ongeval in huis.

Gerrit was  “onze” trouwe, vriendelijke, betrokken, erudiete en zeer goed ingevoerde collega van de Raad van Advies. Gerrit maakte deel uit van de Raad vanaf 2005 tot en met 2018. Hij heeft ons meerdere malen bijgepraat en geadviseerd over landbouw en overige  “groene” zaken. Gerrit was als directe adviseur van  ministers en als buitengewoon hoogleraar Landbouweconomie aan de VU zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het landbouwbeleid, zowel op nationale als op internationale schaal (EU en wereld). En als hij niet ingevoerd was in de materie, bijvoorbeeld in pacht of aspecten van natuur en landschap , had hij collega`s die dat wel waren en wie hij kon en wilde raadplegen.

Als deelnemer aan de PHLO cursus “EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen” te Wageningen in 2005 vroeg ik cursusleider prof. Dr. Ir. G. Meester of hij interesse had zitting te nemen in onze net opgerichte Raad van Advies. Hij nam dat even in beraad en antwoordde toen positief. Dat was voor IJssellandschap natuurlijk fantastisch: een hoge ambtenaar en prof. “landbouweconomie” die het landbouwbeleid mede vorm geeft en ministers adviseert! Een beter netwerk kun je je niet wensen. Vanaf die tijd was het gewoon Gerrit,  en als ik hem vroeg of het wel de moeite waard was om af te reizen naar onze vergaderingen in het werkgebied van IJssellandschap was zijn antwoord: “ik vind het juist heerlijk om dichtbij de praktijk te zijn en te horen van de uitdagingen en problemen in het veld”.  Hij was ook altijd bereid om zijn kennis met ons of onze pachters te delen, bijvoorbeeld in een lezing voor de pachtervereniging.

Ik heb het voor IJssellandschap altijd een voorrecht gevonden dat Gerrit samen met de leden van de Raad van Advies zijn inzichten, overwegingen en kennis met ons heeft gedeeld. We zijn hem dankbaar voor die verrijkende inbreng vanuit de bestuurlijke en wetenschappelijke toppen van de landbouwwereld. En we gedenken hem als de vriendelijke en hoffelijke man die nieuwsgierig en geïnteresseerd was in het wel en wee van IJssellandschap en haar partners.

Namens  Raad van Advies en Bestuur
IJssellandschap,

Jaap Starkenburg

 

@bronfoto: raad voor de leefomgeving

Nieuwsbrief