Inventarisatie als basis

Inventarisatie en inspectie zijn de basis van beheer en onderhoud. Gerhardus de Ruiter is medewerker bosbeheer bij IJssellandschap. Zag je hem voorheen met name op onze landgoederen in de weer met gras en rozenperken, tegenwoordig zie je hem vooral langs de weg serieus omhoog kijken. Wegens gezondheidsredenen is zijn taak verlegd van de rozen naar de bomen en andere landschapselementen die hij voor IJssellandschap inventariseert.

Beheer en onderhoud is het grootste gedeelte van de dagelijkse werkzaamheden van IJssellandschap.  Zoals directeur Jaap het vaak verwoord ‘als goed huismeester je straatje schoonhouden’. Daar hoort ook bij het inventariseren van de bomen ten behoeve van de veiligheid.

Langs wegen, paden, lanen en in parken staan o.a. veel oude beuken en eiken en het is belangrijk die periodiek te controleren. Zo kan zwamvorming onder aan de stam wijzen op een zieke boom. Is het gevaar urgent dan wordt de boom direct geblest (met verf krijgt de boom, in dit geval, een oranje ring rondom de stam) en direct gemeld om tot actie over te kunnen gaan. Is het minder urgent dan wordt gekeken wat er nog aan te doen is en wordt er indien nodig, los van de reguliere planning op een later moment nogmaals een controle uitgevoerd. 

We verwerken alle gegevens in Betula. Betula is een digitaal groen beheersysteem dat dient ter ondersteuning van het dagelijks beheer en waar alle landschapselementen, bomen en meubilair zoals bankjes en infopanelen ook vermeld staan. Hieraan is een periodiek beheerplan gekoppeld zodat we zien wanneer en waar gecontroleerd moet worden of onderhoud nodig is.

Binnenkort zijn onze erven aan de beurt. Gerhardus gaat vanaf het najaar bij onze ca 80 panden de kenmerkende groene elementen vastleggen. Een uitgebreide klus. Prioriteit is de veiligheid. Een grote oude boom naast een stal kan gevaar opleveren. Daarnaast is het ook van belang om historische groene erf-elementen goed in kaart te brengen. Veel staat al genoteerd, maar lang nog niet alles.

Mocht je een pachter of huurder zijn van IJssellandschap dan kan het dus zijn dat je Gerhardus , uiteraard herkenbaar gehuld in IJssellandschapkleding, tegenkomt. Schroom niet om tussentijds gevaarlijke (groen) situaties te melden.

Gerhardus bij gebleste boom
Voorbeeld van historisch en kenmerkend groen element / erve Voorhorst.
Nieuwsbrief