Japanse Duizendknoop

Plant- of diersoorten die zich veelal door invoer door de mens buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en daar overlast kunnen produceren, worden invasieve soorten genoemd.  Hoewel ze ook voor afwisseling in de biodiversiteit kunnen zorgen, zijn ze vaak te succesvol en verstoren ze de werking van ons ecosysteem. Inheemse soorten worden verdrongen en de biodiversiteit komt in het geding.  Bekende voorbeelden van invasieve soorten zijn o.a. de tijgermug,  Nijlgans, Amerikaanse rivierkreeft en de grote waternavel, een waterplant die sloten verstikt.

Een van de invasieve soorten waar wij meer en meer last van krijgen in onze terreinen is de Japanse duizendknoop. Als geïmporteerde tuinplant is de duizendknoop waarschijnlijk ooit door het storten van tuinafval in de natuur terecht gekomen. Hij heeft een enorme groeikracht, verdringt de vegetatie in onze gebieden en overwoekert bouwland. De wortels zijn bovendien zo sterk dat ze dwars door funderingen en rioolpijpen boren, en een gevaar vormen voor gebouwen en wegen.

Eenmaal gevestigd is de plant bijna onmogelijk weer te verwijderen. Handmatig is door de hoeveelheid versus menskracht geen beginnen aan. Net als bij het zevenblad, wat de meesten wel kennen onder de toepasselijke naam ‘tuinmansverdriet’, is een stukje overgebleven wortel voldoende om weer een heel bos duizendknoop te produceren. Restanten mogen dan ook niet als groenafval worden gestort, maar worden via het grijsafval of via en gecertificeerd composteerbedrijf vernietigd om verdere verspreiding te voorkomen. Daar waar de duizendknoop voorkomt bij IJssellandschap worden diverse bestrijdingsmethoden gecombineerd. IJssellandschap gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen in haar terreinen. Enige uitzondering hierop is bij de bestrijding van duizendknoop. Omdat andere methoden tot nu toe weinig effectief blijven en de schade van de duizendknoop groot is, wordt in sommige gevallen na het afmaaien het bestrijdingsmiddel weloverwogen, gedoceerd en gericht toegepast. 

De plant is dus moeilijk te bestrijden en er zo snel mogelijk bij zijn is essentieel. Daarom hebben we je hulp hard nodig. Als je de plant tegenkomt in het IJssellandschap meld het dan ajb via info@ijssellandschap.nl

Momenteel (aug2023) loopt er een proef om te kijken of we varkens (www.buitengewonevarkens.nl) kunnen inzetten bij de bestrijding van de duizendknoop. Zie Varkens tegen Japanse Duizendknoop – IJssellandschap

Nieuwsbrief