Japanse Duizendknoop

Een van de invasieve soorten waar ook wij meer en meer last van krijgen in onze terreinen is de Japanse duizendknoop. Als geïmporteerde tuinplant is de duizendknoop waarschijnlijk ooit door het storten van tuinafval in de natuur terecht gekomen. Hij heeft een enorme groeikracht, verdringt de vegetatie in onze gebieden en overwoekert bouwland. De wortels zijn bovendien zo sterk dat ze dwars door funderingen en rioolpijpen boren, en een gevaar vormen voor gebouwen en wegen. Eenmaal gevestigd is de plant bijna onmogelijk weer te verwijderen. Handmatig is door de hoeveelheid versus menskracht geen beginnen aan. Een klein stukje overgebleven wortel is voldoende om weer een heel bos duizendknoop te produceren. Restanten mogen dan ook niet als groenafval worden gestort, maar worden via het grijsafval of via en gecertificeerd composteerbedrijf vernietigd om verdere verspreiding te voorkomen.

De plant is dus moeilijk te bestrijden en er zo snel mogelijk bij zijn is essentieel. Daarom hebben we je hulp hard nodig. Als je de plant tegenkomt in een gebied van IJssellandschap meld het dan graag via info@ijssellandschap.nl

Daar waar de duizendknoop voorkomt bij IJssellandschap worden diverse bestrijdingsmethoden gecombineerd. IJssellandschap gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen in haar terreinen. Enige uitzondering hierop is bij de bestrijding van duizendknoop. Omdat andere methoden tot nu toe weinig effectief blijven en de schade van de duizendknoop groot is, wordt in sommige gevallen na het afmaaien het bestrijdingsmiddel weloverwogen gericht en gedoceerd toegepast. 

In  2023 hebben we een proef gedaan om te kijken of we varkens (www.buitengewonevarkens.nl) kunnen inzetten bij de bestrijding van de duizendknoop. De klus in het perceel is nog niet geklaard. De pachter zet zelf in 2024 de bestrijding met varkens door.  Zie Varkens tegen Japanse Duizendknoop – IJssellandschap

Invasieve soorten
Plant- of diersoorten die zich veelal door invoer door de mens buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en daar overlast kunnen produceren, worden invasieve soorten genoemd.  Hoewel ze ook voor afwisseling in de biodiversiteit kunnen zorgen, zijn ze vaak te succesvol en verstoren ze de werking van ons ecosysteem. Inheemse soorten worden verdrongen en de biodiversiteit komt in het geding.  Bekende voorbeelden van invasieve soorten zijn o.a. de tijgermug,  Nijlgans, Amerikaanse rivierkreeft en de grote waternavel (waterplant) en dus ook de Japanse duizendknoop.

 

Nieuwsbrief