Judith Snepvangers nieuwe directeur

Judith Snepvangers is per 1 maart 2021 benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van IJssellandschap. Zij volgt hiermee Jaap Starkenburg op die in april afscheid neemt.

Als dochter van een boomkweker heeft Judith agrarisch bloed in haar aderen en een bijzondere liefde voor landschap, natuur en milieu. Passend bij de missie en visie van IJssellandschap is het verbinden van landbouw, landschap, natuur en milieu wat Judith motiveert om voor IJssellandschap aan de slag te gaan. De schijnbare tegenstellingen tussen natuur en landbouw zijn in haar optiek te overbruggen met lef, creativiteit en het verbinden van mensen op concrete kansen. Kwaliteiten die ze in huis heeft en voor IJssellandschap gaat inzetten.

Op dit moment is Judith werkzaam bij LTO Noord als bestuurlijk secretaris/regiomanager van de regio Oost (Overijssel en Gelderland). Ze is op organisatorisch en strategisch vlak betrokken bij dossiers als stikstof, Natura2000, klimaat-, en energieopgaven en interactie boer en samenleving. Eerder werkte Judith 10 jaar voor Landschap Overijssel. Ze leidde inhoudelijke teams op het gebied van landschapsbeheer, natuurbeheer en belangenbehartiging en was als adjunct directeur enkele jaren verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering.

Judith: “Ik werk met liefde voor een waardevol platteland voor mens, plant en dier, waar ondernemerschap en goede zorg voor landschap en omgeving als vanzelfsprekend verbonden zijn. Uitdagingen op dat vlak zijn er om te worden aangegaan!”.

Stichting IJssellandschap heeft een stevige grondpositie in de omgeving van Deventer en tot taak haar gronden, landerijen en landgoederen te beheren, beschermen en te ontwikkelen. We heten Judith van harte welkom als toegewijd en toekomstgerichte algemeen directeur en verwachten met haar komst, achtergrond en ervaring het landschap in onze prachtige omgeving verder te kunnen ontwikkelen en versterken.

 

Nieuwsbrief