Kap bomen Sallandsweg Diepenveen

Langs de Sallandsweg/ Diepenveen staat oude wegbeplanting van beuken, met plantjaar ca. 1900. Inmiddels controleert IJssellandschap de bomen op regelmatige basis. De vitaliteit van de beuken neemt helaas af.  Tijdens het laatste onderhoud in 2016 zijn twee bomen reeds verwijderd, is er flink gesnoeid en is er een anker in 1 van de bomen geplaatst.

Bij de storm van 18 januari 2018 is één beuk omgewaaid en rakelings langs de woning aan de Sallandsweg 15 gevallen. Deze woning betreft een rijksmonument.

Gezien de leeftijd en afnemende vitaliteit van de bomen, de grote omvang van de schade mocht het misgaan en de redelijke kans op menselijk letsel, heeft IJssellandschap definitief besloten de 11 bomen die in de vallengte van het huis staan, te vellen. De kap wordt donderdag 15 maart a.s. uitgevoerd.

Bomen waar vleermuis of eekhoorn in zit, blijven uiteraard staan of worden zwaar teruggesnoeid, waardoor de holtes behouden blijven. In het najaar worden nieuwe bomen geplant.

Voor meer informatie over bosbeheer bij IJssellandschap zie HIER

Nieuwsbrief