Kerk en IJssellandschap maken mede “SPIL”-Bos Lettele mogelijk

Vrijdag 2 december 2016 heeft  de Kerk een stuk grond met bos notarieel overgedragen aan IJssellandschap. Deze grond is in 1899 tijdens een veiling in het bezit gekomen van de Kerk.
Het perceel grond omvat oa het bos dat ligt tussen de volkstuinen, de tennisvereniging en grenzend aan de parkeerplaats tbv De Spil.Onderdeel van de transactie is dat het beheer en inrichting van dit bos aan Kulturhus De Spil is overgedragen.
IJssellandschap overweegt een formele 3e ingang van de Oostermaet, via dit bosperceel te realiseren.
Doel van deze transactie is om Lettele en het Bos beter met elkaar te verbinden. De entree en het “Spil”bos moeten bijdragen aan het aantrekkelijker maken van Lettele voor de inwoners en ook recreanten/toeristen. Zij helpen het economisch draagvalk van Lettele te vergroten.

Een kerngroep, onder leiding van Ad van Wijlen, ontwikkelt nu een inrichtingsplan, samen met IJssellandschap. De verwachting is dat dit plan eind januari 2017 aan het dorp zal worden gepresenteerd. Uitgangspunten van het plan zijn: een doe/speelbos, een ontmoetings/vertrekpunt. Verder wil de kerngroep graag gebruik maken van de zgn. rabatten in het bos.

De noodzakelijke aanpassingen zullen op zijn vroegst in het 2e kwartaal 2017 plaats vinden.

Wij stellen de bereidheid van de kerk, om de grond, na zoveel jaren in bezit gehad te hebben, over te dragen, zeer op prijs. Dat het IJssellandschap heeft meegewerkt om het beheer aan het Kulturhus over te dragen zien wij als een perfecte basis om gezamenlijk een parel voor het dorp te realiseren
Namens KDS bestuur,
Ad van Wijlen