Heerlijkheid Linde

Heerlijkheid Linde komt steeds dichterbij!
Zie www.heerlijkheidlinde.nl voor details en achtergrond.

 

Koetopia voor Heerlijkheid Linde

Zie:  Heerlijkheid Linde_inspiratieboek

Heerlijkheid Linde is een droom voor IJssellandschap die we delen met velen: Plaatselijk Belang Lettele, Platform Schalkhaar, LTO, Erfgoed Salland en de Ulebelt. En niet in de laatste plaats de droom van Christian en Sanne Klein Koerkamp, boerenondernemers. Een droom die nu écht werkelijkheid lijkt te gaan worden. Een utopia voor stad en land: een biologisch melkveebedrijf, waar aandacht en ont-moeten centraal staan, met heel veel zorg voor landschap en natuur.

IJssellandschap stelt hiervoor ca. 60 hectare grond beschikbaar aan de noordoost kant van Deventer. Momenteel is de grond nog in eigendom van de gemeente Deventer, maar we zijn in een vergevorderd stadium van aankoop. Zowel de gemeente Deventer als IJssellandschap zetten zich er sterk voor in om de stad Deventer in de nabije toekomst hier een nieuw agrarisch concept te bieden, waar boer, burger &  landschap samenkomen.

Reframen, wat is dat?
Om tot het juiste concept voor Heerlijkheid Linde te komen is een bijzonder proces doorlopen: Reframen .In de zomer van 2019 zijn wij dankzij Courage, innovator in de melkveehouderij,  in de gelegenheid gesteld om samen met de toekomstige ondernemers Sanne en Christian onder leiding van Reframing Studio (reframingstudio.com) op onderzoek uit te gaan. De vraag hierbij was: Welke manier van biologisch boeren past in Heerlijkheid Linde met als doel stad én land maximaal te verbinden. Er zijn hierin de afgelopen periode kleine en grote stappen gezet samen met veel verschillende omgevingspartijen zoals bewoners, ondernemers, zorginstellingen en scholen. Een heel boeiend creatief proces dat heeft geleid tot inspirerende resultaten. (artikel gaat verder onder afbeelding)

Reframen is letterlijk:  opnieuw ontwerpen. Wat is de betekenis van het product of de dienst in deze tijd? Je hebt een koe, een ondernemer, een landschap met 60 ha. cultuurgrond en de wijk op steenworp afstand. Wat ga je dan maken, welke dienst lever je en hoe ziet dan je verdienmodel er uit? En vooral ook: wie ben je als ondernemer, wat ligt je goed, wat niet, waar ben je goed in?

Zo is met alle input vanuit de partijen en via de reframing-methode een vorm van het toekomstige erf ontstaan.  Dit erf, het hart van Heerlijkheid Linde, heeft in het ontwerp de vorm van een hoefijzer gekregen. De koeien staan hierbij in het middelpunt, letterlijk op een podium om zo hun belangrijke rol in dit bedrijf van de toekomst te benadrukken.

Sanne en Christian gaan op het erf samen met andere ondernemers duurzame (agrarische) producten en  diensten ontwikkelen en vermarkten. Een samenwerkingsmodel, waarin gelegenheid is om een brede bedrijfsontwikkeling verder te laten groeien. Ook wordt er ruimte in het gebied gecreëerd waar de bezoekers stil kunnen staan bij de bijzondere functie van het gebied. De wijk De Vijfhoek wordt door een nieuw te vormen ‘meent’ verbonden aan het ‘hart’, het erf. Hierdoor is het toegankelijk en staat het gebied open voor iedereen.

Wat heeft het ons gebracht?
Voor IJssellandschap was het reframingproces letterlijk een inspirerend avontuur met vele mooie ontmoetingen en input. Het leert ons met zijn allen dat het opnieuw definiëren van de producten die we leveren aan de samenleving vanuit de landbouw, maar ook vanuit de natuur niet zo maar een gegeven is. De consument is o-zo-belangrijk maar best ver weg en bovendien wispelturig en inconsequent vanuit de primaire producent beredeneerd.  Reframing kan dan een eerste stap zijn  vanuit de producent gezien. De kunst is dan vervolgens om de consument te reframen opdat hij/zij ook werkelijk een goede prijs betaalt voor prima eten en een mooie en aantrekkelijk omgeving en zich in feite ook verbindt met de duurzaam producerende boer.  En dat pakken Christian en Sanne nu op, zoals andere boeren dat rondom Deventer ook al op eigen wijze doen  en zoals “ Salland boert en eet bewust” (www.sallandboerteneetbewust.nl) dat ook beoogt.

We staan  als maatschappij aan de vooravond  van een systeemverandering. Een verandering die gaat over de waarden die we toekennen aan ons voedselsysteem, ons landschap, onze omgeving en de manier waarop we omgaan met elkaar. De vraag is niet meer óf we naar een transitie toewerken, maar hoe we deze transitie vorm kunnen geven. Daarnaast heeft het ons geleerd dat het heel waardevol is om van de gebaande paden af te durven gaan en de kracht van samenwerken met de omgeving heel sterk is. Kortom, het proces heeft onze blik naar de toekomst verruimd. Heel bijzonder was ook om de vakmensen van Reframing Studio aan het werk te zien die vragen durven te stellen, veel materiaal verzamelen en die dat vervolgens logisch bundelen (‘inkoken’) en om kunnen zetten in een ontwerp. In een aantrekkelijke combinatie van tekst en beeld.Zie onderstaand:

Het inspiratieboek door www.reframingstudio.com:

Klik HIER: Inspiratieboek Koetopia Heerlijkheid Linde

En nu?
We staan op het punt om de ca. 60 hectare, die behoren tot Heerlijkheid Linde, te verwerven van de gemeente Deventer. Als het werkelijk zo ver is, dan zal er binnen nu en een jaar echt een ‘vrijloopstal’ voor de koeien gebouwd gaan worden! Het concept zal vanaf dat moment in de komende jaren stap voor stap verder vorm krijgen. Het zijn dan ook bijzondere en enerverende tijden, waarin we ons samen met Christian en Sanne volop zullen inspannen om Heerlijkheid Linde verder vorm te geven en tot een verbinder tussen stad en land te maken. We verheugen ons op de toekomst.

Op de website www.heerlijkheidlinde.nl kan je verder lezen over het plan.