Koning en minister bezoeken Keizersrande

Door Jaap Starkenburg, directeur IJssellandschap

Koning Willem Alexander en minister Carola Schouten brachten op dinsdag 27 november een informeel bezoek aan Natuurderij KeizersRande. Dit in het kader van de beleidsnotitie die mevrouw Schouten namens haar ministerie uit bracht: “Kringloop Landbouw”. En welk bedrijf is meer kringloop dan de Natuurderij in de riviernatuur van de uiterwaarden bij Deventer? Het was een bezoek van bijna 2 uur waarbij Annette en ik de filosofie en de geboorte van de Natuurderij hebben kunnen vertellen en natuurlijk welke beren we onderweg zijn tegen gekomen bij de totstandkoming er van. Annette leidde vervolgens de koning en de minister rond waarna een ronde tafel gesprek plaatsvond tussen boeren vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van resp. ABN AMRO, Friesland Campina, Larenstein HBO, en Agrarische Naruurvereniging `t Onderholt. Voordat de Natuurderij bezocht werd, waren koning en minister op bezoek bij melkveehouderij Smale te Joppe.

Zo`n bezoek heeft veel voeten in de aarde met een nauwkeurige planning en een strikt protocol. De tijd wordt streng bewaakt en de deelnemers zijn van te voren gescreend. De komst van de koning is angstvallig stil gehouden, ingewijden mochten daar absoluut niet over praten tot de afloop van het bezoek. Rondom dit bezoek zijn journalisten van landelijke en regionale pers uitgenodigd die zich ook strikt gehouden hebben aan de radiostilte. Als de handen eenmaal geschud zijn en de formaliteiten achter de rug is het gesprek vrij snel “gewoon” en informatief met een vragen stellende koning en een gesprek leidende minister. Beiden waren zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de Natuurderij en de ervaringen van
Annette als natuurboerin. Annette kan zeer trots zijn op dit bezoek, het is voor haar een prachtige eer. En wij als IJssellandschap natuurlijk ook!

(foto: in de buurt Deventer)

Nieuwsbrief