Koninklijk bezoek IJssellandschap

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn dinsdag 14 september tijdens het streekbezoek aan Zuid-Salland ontvangen door IJssellandschap op de Haere in Olst. Het streekbezoek stond in het teken van het vermogen van de regio om zich steeds aan nieuwe omstandigheden aan te passen door samen te werken.

Judith Snepvangers, algemeen directeur: “We zijn vereerd dat we het Koninklijk Paar tijdens het bezoek aan Olst-Wijhe én met dit mooie thema bij ons op landgoed de Haere hebben mogen ontvangen.  Salland is gewoon daadkrachtig en DOET. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens het streekbezoek. Voor onze stichting is partnerschap en samenwerken heel belangrijk. We zijn, bewust, qua aantal medewerkers een kleine organisatie. In ons dagelijks werk aan onderhoud van het landschap, maar ook als we iets willen ontwikkelen doen we dat partners: boeren, ondernemers, burgers of andere (zorg)organisaties om samen mee aan de slag te gaan en het landschap te versterken”.

In Olst-Wijhe vond er voorafgaand aan het bezoek aan IJssellandschap een ontmoeting plaats op het melkveebedrijf van de familie Lugtenberg. Op dit melkveebedrijf wordt gewerkt aan verduurzaming, meer biodiversiteit en verkorting van de keten door zelf zuivel te produceren en dat met partners in Salland te vermarkten. Een goed voorbeeld van een vernieuwend toekomstbestendig verdienmodel waarbij boeren en natuur samen opgaan. Onderwerpen die ook voor de partners en pachters van IJssellandschap relevant zijn.

IJssellandschap is door haar verleden die terug gaat in de middeleeuwen, altijd verbonden gebleven aan de zorg; zorg voor het landschap én voor de mens.  Diverse doelgroepen zijn verbonden aan de stichting. Daarom ook gingen Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op de Haere in gesprek met jonge cliënten van het Bosproject van Dimence. Tim Lek, autismedeskundig begeleider: “In het Bosproject wordt een veilige setting gecreëerd waarin de deelnemers groen vrijwilligerswerk kunnen starten onder begeleiding. Een vruchtbare samenwerking die al 8 jaar loopt en voor alle partijen loont,  met name voor de cliënten”.

Een andere partner van IJssellandschap is de IJsselbiennale, een 120 kilometer lange kunstfietsroute langs de IJssel en dus deels in gebieden van IJssellandschap. De Koning en de Koningin ontmoette op het landgoed een 4-tal kunstenaars en kregen van Mieke Conijn, directeur Kunstenlab,  een impressie van deze fietsroute langs kunstwerken waar de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei centraal staat.

Na afloop van het formele gedeelte was er nog tijd ingepland om na te praten met het Koninklijk Paar waarna ze door de gastheren van het streekbezoek aan Salland; de Dhr. Andries Heidema, commissaris van de Koning en dhr. Ton Strien, burgemeester van Olst-Wijhe, en de overige aanwezigen werden uitgezwaaid. We kijken terug op een stralend en ontspannen bezoek.

@fotos Jan van Aest /IJssellandschap

Ontvangst op de Haere in Olst door Judith Snepvangers, alg. directeur IJssellandschap

Nieuwsbrief