VOLGEBOEKT Uitnodiging theater Kring Lopen zo.13 oktober

NB Aanmelden niet meer mogelijk.

Graag nodigen wij u uit voor de interactieve theatervoorstelling Kring Lopen op zondag 13 oktober op de boerderij van de familie Klunder, Johannahoeve 1 in Deventer. Tijdstip: 14.30 uur tot ca. 18.00 uur.

Duurzaamheid, klimaat, energietransitie, andere vormen van voedselproductie. Relevante thema’s die ons allemaal raken: boeren, burgers, overheden. Stadsbewoners én plattelanders. Het klimaatakkoord maakt flink wat meningen los en polarisatie ligt op de loer. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor een oplossing op de huidige uitdagingen.  Is het de burger zelf, de overheid? Samen? Waar komt de rekening te liggen, of levert het wat op?

Stichting IJsselhoeven heeft samen met de Boerengroep & Inspringtheater verbonden aan Wageningen universiteit en Research in het kader van hun 15-jarige jubileum een interactieve voorstelling gemaakt: Kring Lopen. Het gaat hierbij over de eerdergenoemde onderwerpen en het verantwoordelijkheidsvraagstuk.  De première is gehouden op 31 augustus op Klooster Sion, tijdens het jubileumfeest van st. IJsselhoeven.  De voorstelling wordt nu speciaal voor de relaties van IJssellandschap opgevoerd op de boerderij-met-zicht-op-Deventer van de familie Klunder, pachter van IJssellandschap.

Tijdens Kring Lopen komen een professor, een ambtenaar, een boerengezin, een ondernemer, een ouder echtpaar op het platteland en een jong boerenstel aan het woord. Lukt het om een zonnepark te bouwen of een windmolen te plaatsen? Wat krijgt het platteland en haar bewoners nu weer over zich heen?

Het achterliggende idee is om in dit toneelstuk de genoemde dilemma’s en perspectieven naar voren laten komen en dat vanuit de belangen van de verschillende doelgroepen. Het publiek wordt daarbij direct betrokken. Welke keuzes kunnen we als burger, bewoner, (agrarisch)ondernemer maken? Wat doet de lokale overheid en wat is ieders belang en hoe pakt dat uit? Aan het eind gaan we de dialoog met elkaar aan.

Omdat deze thema’s binnen IJssellandschap, de Salland Deal, binnen onze kring van partners, boeren én overheden, dus bij u, zeer relevant zijn willen wij u hiervoor graag uitnodigen. We streven naar een diverse groep vanuit verschillende invalshoeken (totaal max 80 personen en vol=vol) om zo met elkaar de discussie levendig te houden. Uiteraard sluiten we gebroederlijk af onder het genot van een hapje en een drankje.

Bent u erbij? Aanmelden, graag met vermelding van het aantal personen, via j.nieboer@ijssellandschap.nl

 

Programma

14.30 uur        inloop met koffie/thee
15.00 uur        Centraal ontvangst en start theater
17.00 uur        Napraten met hapje/drankje
18.00 uur        Einde

 

NB: Een deel van het theater wordt buiten wordt opgevoerd. Hou daarom rekening met de weersomstandigheden en trek indien nodig, warme kleding en goed schoeisel aan.

Nieuwsbrief