Lindebomen voor bijen

Op onze landgoederen De Haere en Nieuw Rande worden de komende tijd 60 lindebomen geplant met als doel de leefomgeving te verbeteren voor de bij. Ook andere insecten zoals hommels en vlinders profiteren van de aanplant.

Beedeal

Aanleiding is de “BeeDeal”, die op 30 augustus 2017 is getekend door Centrum Landbouw & Milieu, Imkervereniging Deventer, ANV Groen Salland, LTO noord Salland, gemeente Deventer, Waterschap DOD en de Ulebelt. De partijen hebben gezamenlijk gezocht naar concrete verbeteringen in de eigen omgeving om de bijenstand te verbeteren. De voornemens die hier uit zijn gekomen zijn op papier gezet en gezamenlijk ondertekend. De concrete mogelijkheden ter verbetering van de soorten zijn samengevoegd in een zogeheten BeeDeal Toolbox.

Waarom lindebomen?
Bijen hebben van het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Een van de ‘tools’ hiervoor is dat je bijen een handje kunt helpen door de juiste planten, bomen en struiken aan te planten. IJssellandschap ziet als groenbeheerder een kans om deze tool toe te passen. In overleg met deskundigen is de waarde van de lindeboom naar boven gekomen. De linde behoort tot de belangrijkste drachtplanten voor zowel wilde solitaire bijen als honingbijen. Daarnaast is zij van waarde voor andere insecten als hommels en vlinders. In het kader van de BeeDeal wil IJssellandschap dan ook, naast andere projecten zoals Randenbeheer en een bij-vriendelijke inrichting van de Olthofsweiden (voorheen Bufferzone Epse Noord), verspreid over haar bezittingen lindebomen aanplanten.

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel