Maaibeleid

Op het moment van dit artikel, schijnt de zon onverbeterlijk op het landschap. Het gras verandert van een groen tapijt naar een bruine vlakte-alsof-je-in-zuid-spanje-bent. Maaien heeft met gras dat nauwelijks groeit minder prioriteit.  Toch is het  maaibeleid wel een zaak waar we over na denken. Ook nu. Recent zijn we bij Nieuw Rande,  specifiek bij de eikenlaan,  overgestapt op een nieuw maaibeleid dat wellicht wat vreemd overkomt op de argeloze wandelaar. In deze laan zijn recent de oude vervallen beuken vervangen door jonge aanplant. Er wordt hier nu een zogenaamd sinusbeheer toegepast. Oftewel een gefaseerd maaibeleid. Dit beleid houdt in dat een gedeelte wél en een gedeelte niet gemaaid wordt.

Dit wordt 2 tot 3 keer per jaar herhaald, waarbij steeds een ander gedeelte gemaaid wordt. Het is bedoeld om voor insecten, vogels en kleine zoogdieren op deze manier een zo divers mogelijke leefomgeving te creëren waarin grassen en kruiden van verschillend leeftijden aanwezig zijn.

Het maaisel wordt afgevoerd en zal later in het jaar over bouwland uitgestrooid worden als bodemverbeteraar. Dus inderdaad, het lijkt misschien dat we stukken vergeten zijn…maar daar zit dus wel degelijk een gedachte achter!

 

 

Nieuwsbrief