Nieuwe invulling voor boerderij De Zoogenbrink in Olst

Met de komst van Madu de Zoogenbrink heeft landgoed ’t Nijendal een passende invulling van de boerderij als centraal punt van de beleving van het landgoed.  Een nieuwe bestemming als zorgboerderij en informatiepunt welke  aansluit bij de natuurwaarden van het landgoed en de oorsprong van IJssellandschap.

Zorgvuldige procedure
Nadat IJssellandschap eind 2022 eigenaar is geworden van natuurparel Landgoed ’t Nijendal hebben we goed nagedacht over de toekomst van boerderij De Zoogenbrink. Lang heeft deze mooie boerderij op een nieuwe bestemming gewacht nadat het jaren dienst heeft gedaan als bezoekerscentrum en kantoor van Staatsbosbeheer. Met input van buren en in gesprek met de gemeente Olst-Wijhe is er gekeken naar passende invullingen. Dit heeft er toe geleid dat we De Zoogenbrink voorjaar ’23 op erfpacht-met-voorwaarden in de verkoop hebben gebracht. Met de verkoop- en erfpachtinkomsten wordt op de lange termijn bijgedragen aan de instandhouding van het (IJssel)landschap.

Via een zorgvuldige procedure waarin de geïnteresseerden zich konden presenteren werd er onder andere getoetst op de voorwaarden zoals gesteld in de erfpachtvoorwaarden: o.a. kleinschalig ondernemerschap met oog voor de kwaliteit van het landschap en in verbinding met de directe omgeving van het landgoed, versterking van de natuurwaarden en beleving door informatievoorziening voor passanten en zo min mogelijk toename van parkeerdruk.

Zorg voor landschap en mens
Er waren veel goede en gemotiveerde gegadigden die het ons niet makkelijk maakten een keuze te maken. We zijn blij met de komst van Madu de Zoogenbrink en haar bewoners Anoeska Mantje en Martijn Mijsters. Anoeska is de jonge en ervaren ondernemer van Brownies&DownieS in Deventer en De Zoete Geit, een bakkerij waar ze samen met de doelgroep vooral heerlijke taarten en desserts maakt voor andere horecazaken en particulieren. Madu de Zoogenbrink wordt een mooie aanvulling om stad en (platte)land te verbinden. Zo worden de producten van het land met het verhaal van de oorsprong verkocht bij Brownies&DownieS in de stad. Madu de Zoogenbrink wordt een ontspanningsplek, informatiepunt voor de omgeving, een bakatelier én een plek waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken en ervaren in verbinding met de natuur.

IJssellandschap is een zelfstandige particuliere landgoederen stichting met een historie van 757 jaar, die onlosmakelijk verbonden is met de zorg. Zorg voor het landschap en zorg voor de mens. Dat De Zoogenbrink nu die stabiele plek gaat bieden voor mensen die baat hebben bij het werken op het ritme van de natuur is extra waardevol.

In het krantenartikel van De Stentor d.d. 21 februari geven Anoeska en Martijn toelichting over hun plannen.  Disclaimer: door een onterechte woordkeuze van De Stentor wordt wellicht de indruk gewekt dat Madu De Zoogenbrink een horeca-bedrijf wordt voor passanten, dit is nadrukkelijk niet de insteek. Wel komt er een informatiepunt waar bezoekers welkom zijn.

https://www.destentor.nl/olst-wijhe/de-zoogenbrink-wordt-zorgboerderij-het-is-een-wisselwerking-tussen-dorp-en-stad~af22933a/

Zie voor meer informatie over de verwerving van landgoed ’t Nijendal door IJssellanschap:
IJssellandschap verwerft Landgoed ’t Nijendal via unieke natuurruil – IJssellandschap

Foto artikel: Anoeska Mantje

 

Nieuwsbrief