Onderhoudswerkzaamheden Park Landgoed de Haere

Vanaf half december 2022 worden op Landgoed De Haere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in het park. Doel hiervan is om het historische park weer toekomstbestendig te maken, passend bij haar monumentale status.

De parkaanleg op de Haere is aantrekkelijk. De mooie zichtassen zorgen voor samenhang en het landschapspark met gazon en borders, de vlinderweide en het parkbos maken het geheel afwisselend. Het park is rond 1999 volledig gerenoveerd op basis van de Franse en Engelse parkarchitectuur die door de eeuwen heen is toegepast in opdracht van de vroegere bewoners. Het huidige (dagelijks)beheer van IJssellandschap zorgt ervoor dat het oorspronkelijke ontwerp en de uitstraling op niveau zijn en blijven. Het eens in de zoveel tijd uitvoeren van grootscheeps onderhoud is onderdeel van dit beheer.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd:
• Een aantal beuken zijn door de tijd aangetast en vormen hiermee een gevaar voor de parkbezoekers. Deze dienen te worden verwijderd.
• De bestaande zichtassen zijn minder zichtbaar geworden doordat de toen aangeplante boompjes nu tot grotere bomen zijn gegroeid. Hierdoor hebben het gazon en de bloemen en planten in de borders veel moeite te overleven en wordt het historische ontwerp aangetast. Deze bomen worden gesnoeid, of waar nodig voor het herstel van het historische ontwerp, (deels) verwijderd.

Er geldt een herplantingsverplichting. Een groot deel van de gevelde bomen wordt in en rondom het park vervangen door jonge aanplant. We planten samen met ZuivelvanSalland nieuwe lindebomen langs de IJsseldijk en er zijn én worden op het landgoed zelf op diverse plekken bomen aangeplant. Hierbij kiezen we voor verschillende soorten die passen bij het karakter van het landgoed en ook bij de veranderende klimaatomstandigheden. Door deze diversiteit is de nieuwe aanplant toekomstbestendig en biedt ze voor heel veel soorten insecten en vogels een leefplek.

Zo behouden we landgoed De Haere voor de toekomst zodat mens, plant en dier hier tot in lengte van dagen kunnen leven en genieten.

Renovatie park De Haere 1999

 

Nieuwsbrief